QLBV rừng 24/09/2018:15:34:28
Hạt Kiểm lâm Lang Chánh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
Lang Chánh là huyện miền núi, nằm cách thành phố Thanh Hóa 90 km về phía tây, là địa bàn rộng, địa hình phức tạp và còn giầu tài nguyên rừng, đời sống nhân dân trong huyện còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn sống phụ thuộc vào rừng và đất rừng, trình độ hiểu biết về các quy định của pháp luật nói chung, Luật Bảo vệ và phát triển rừng nói riêng còn hạn chế, trong những năm qua Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa rừng, góp phần giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn.

Năm 2018 xác định công tác tuyên truyền được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác bảo về rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm Lang Chánh đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tham mưu cho Đảng ủy xã kiện toàn lại 90 tổ tuyên truyền các thôn, bản với 472 người tham gia, ban hành quy chế hoạt động và thực hiện việc biên soạn tài liệu tuyên truyền cho phù hợp với từng địa bàn. Cùng với đó đơn vị tiếp tục phối hợp với các Ban xây dựng đảng và MTTQ, các đoàn thể của huyện để chỉ đạo Khối dân vận và các đoàn thể xã thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 27/KHLT/BDV-TG-VP-MTTQ-ĐTN-CCKL ngày 12/4/2017 về phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BV&PTR, PCCCR, giai đoạn 2017-2020 giữa Chi cục Kiểm lâm với Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn Phòng Tỉnh ủy, UB MTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên,...

Người dân tham gia hội nghị tuyên truyền tại xã Lâm Phú 

Các nội dung được thực hiện trong công tác tuyên truyền là phổ biến, giải thích những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; Chỉ thị số 13-CT/TW, Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư trung ương Đảng, Chỉ thị số 15-CT/HU ngày 28/02/2018 của Ban thường vụ huyện ủy về tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng năm 2018; tuyên truyền về kỹ thuật trồng rừng gỗ lớn, chuyển hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn,… Phối hợp với Đài truyền thanh, truyền hình huyện thực hiện các nội dung: Đưa tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng; phổ biến các văn bản pháp luật về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, quy trình kỹ thuật trồng rừng, phục tráng rừng luồng,…

Kết quả từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện đã tổ chức 46 hộ nghị tuyên truyền với 3.308 lượt người tham gia, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh 182 lần. An ninh rừng trên địa bàn được giữ vững ổn định, không có cháy rừng xảy ra, người dân đã chủ động trong việc trồng rừng để phát triển kinh tế giảm tác động tới rừng tự nhiên.

Diện từng rừng trồng do người dân tự bỏ vốn trồng tại xã Tân Phúc

Ngoài việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền đơn vị còn phối hợp với Ban dân vận huyện ủy chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn, Khối dân vận xã tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân về công tác lâm nghiệp từ xã đến thôn, bản từ đó kịp thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải đáp các vấn đề còn vướng mắc của người dân không để xảy ra trình trạng khiếu kiện vượt cấp, kết quả đã tổ chức 08 hội nghị đối thoại với nhân dân tại 08 thôn, bản trọng điểm về an ninh rừng trên địa bàn huyện.

Kiểm lâm địa bàn phối hợp với Khối dân vận tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân cấp thôn 

Có thể nói công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong những năm qua, đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn trong việc thực hiện những chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng góp phần giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn./.  

Tác giả: Nguyễn Văn Luận
Số lượt đọc : 1087 - Cập nhật lần cuối: 24/09/2018 03:09:28 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này