Tin hoạt động của ngành Thứ sáu , ngày 20/10/2017
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hoá tổ chức tập huấn tập huấn, chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng
Thực hiện Quyết định số 44/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng; Kế hoạch số 40/KH-SNN&PTNT ngày 12/9/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa về việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ bảo vệ rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.
Xem tiếp
Tập huấn Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin địa lý GIS
Trong ba ngày 27-29 tháng 9, Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn “Tin học văn phòng, Công nghệ thông tin địa lý GIS” tại TP. Thanh Hóa. Học viên tham gia tập huấn là cán bộ Tổng hợp, Kiểm lâm địa bàn phụ trách các xã, phường có diện tích rừng đặc dụng và các xã, phường giáp ranh các khu rừng đặc dụng của Hạt Kiểm lâm các huyện: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Thạch Thành, Hà Trung và Hạt Kiểm lâm Ven biển; cán bộ Văn phòng, Địa chính của UBND các xã vùng đệm Khu bảo tồn loài Nam Động: Xã Sơn Lư, Sơn Điện, Trung Thượng huyện Quan Sơn, xã Nam Động huyện Quan Hóa.
Xem tiếp
Triển khai mô hình hỗ trợ phát triển chăn nuôi tại xã Mường Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ đỡ đầu xã Mường Lý, huyện Mường Lát là xã có tỷ lệ hộ nghèo cao từ 30% trở lên theo Quyết định của Tỉnh Ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh Thanh Hóa về thực hiện Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn 2016 – 2020.
Xem tiếp
Công an – Kiểm lâm huyện Quan Hóa tổ chức diễn đàn “Lắng nghe ý kiến nhân dân”
Ngày 25/9/2017, Ban Dân vận – Công an – Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tổ chức “Diễn đàn Công an – Kiểm lâm lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2017” trên địa bàn huyện Quan Hóa, địa bàn được chọn làm thí điểm xã Nam Động.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh thực hiện công tác đối thoại với nhân dân về công tác Kiểm lâm
Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/HU ngày 08/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy Lang Chánh về tăng cường lãnh đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017, trong đó trọng tâm là việc triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch phối hợp tuyên truyền bảo vệ rừng giữa Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo, Văn Phòng Tỉnh ủy, MTTQ, Đoàn Thanh niên, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa; Đề án “Tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm”. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các ngành phối hợp xây dựng kế hoạch, chỉ đạo khối dân vận các xã và Kiểm lâm địa bàn phối hợp triển khai, thực hiện hiệu quả Đề án trên địa bàn với chủ đề “Lắng nghe, tiếp thu và trả lời ý kiến của nhân dân về công tác Lâm nghiệp và hoạt động của Kiểm lâm”.
Xem tiếp
Làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội về khảo sát Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng; góp ý Dự án “Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)”
Ngày 11/9/2017 Đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh Thanh Hóa, đã tiến hành khảo sát tại Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và góp ý vào dự án Luật Bảo vệ và PTR (sửa đổi).
Xem tiếp
Đại hội Chi bộ Đội Kiểm lâm cơ đông và PCCCR số 2 lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017 – 2020.
Thực hiện Hướng dẫn số 33-HD/ĐU ngày 16/6/2017 của Đảng ủy Sở Nông Nghiệp & PTNT; Công văn số 36/CVĐUCCKL ngày 17/7/2017 của Đảng ủy bộ phận Chi cục Kiểm lâm về chuẩn bị và tổ chức Đại hội các Chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020. Ngày 29/8/2017, Chi bộ Đội kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 đã long trọng tổ chức đại hội chi bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2020.
Xem tiếp
Tập huấn phương pháp, kỹ năng điều tra, nhận dạng loài và thu thập các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, cập nhật biến động hiện trạng loài Voọc xám, các loài Culi trên địa bàn huyện Quan Hóa và Quan Sơn
Thực hiện các hoạt động, nội dung năm 2017 dự án “Điều tra, bảo tồn loài Voọc xám (Trachypithecus phayrei), các loài Cu li (Nycticebus spp.) tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa”, ngày 25/8/2017 Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm nghiệp Nhiệt đới (đơn vị tư vấn) tổ chức lớp tập huấn “ Phương pháp, kỹ năng điều tra, nhận dạng loài và thu thập các chỉ tiêu theo dõi, giám sát, cập nhật biến động hiện trạng loài Voọc xám, các loài Culi” trên địa bàn huyện Quan Hóa, Quan Sơn.
Xem tiếp
Hạt Kiểm lâm Thành Phố tổ chức kiểm tra hoạt động Kiểm lâm địa bàn
Thực hiện Kế hoạch 47/KH-CCKL ngày 17/7/2017 của Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa về kiểm tra hoạt động Kiểm lâm địa bàn; thực hiện công tác trồng rừng, theo dõi DBR&ĐLN năm 2017. Hạt Kiểm lâm thành phố đã triển khai đến toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị thấy được vai trò và tầm quan trọng đối với công tác Kiểm lâm địa bàn là trục xoay từ Chi cục đến cơ sở góp phần quan trọng trong công tác BVR, PCCCR và quản lý lâm sản trên địa bàn đặc biệt đối với địa bàn nhạy cảm mà Hạt được giao tham mưu quản lý là trung tâm kinh tế chính trị của cả tỉnh.
Xem tiếp
Kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động tại huyện Quan Hóa, Quan Sơn
Trong 02 ngày 24, 25 tháng 8 năm 2017, Chi cục Kiểm lâm tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 3 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đệm Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động (khu bảo tồn loài) giao cho Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Quan Sơn thực hiện.
Xem tiếp
Ký cam kết thực hiện trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ QLBVR, PCCCR
Ngày 17/8/2017 Hạt Kiểm lâm Thường Xuân phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND huyện tham mưu cho UBND huyện tổ chức Hội nghị ký cam kết thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Nam - Bí thư Huyện ủy, Đồng chí Cầm Bá Xuân - Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng nhà nước.
Xem tiếp
Trạm Kiểm lâm Mỹ Tân – Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc phối hợp kiểm tra, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy
Trạm Kiểm lâm Mỹ Tân có biên chế gồm: 03 Công chức Kiểm lâm và 01 hợp đồng lao động; địa bàn được giao phụ trách 08 xã; ngoài nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác quản lý báo vệ và phát triển rừng, PCCCR, Trạm còn có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu lâm sản và phối hợp các lực lượng chức năng kiểm soát các hành vi buôn lậu khác trên tuyến QL 15A. Thời gian qua, Trạm thường xuyên phối hợp với các đơn vị trên tuyến, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 2 kiểm tra, xác minh nhiều nguồn thông tin đáp ứng kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về vận chuyển lâm sản. Đặc biệt, Trạm đã phối hợp chặt chẽ với CSGT Đội 3, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác chống buôn lậu hàng hóa.
Xem tiếp
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa phối hợp tổ chức tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng
Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 48/KHPH/CCKL-BCHBP ngày 25/7/2017 về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng, đấu tranh chống vận chuyển buôn lậu lâm sản trái phép qua biên giới gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới giữa lực lượng Kiểm lâm và Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2017 – 2020.
Xem tiếp
Tập huấn nâng cao năng lực về công tác bảo tồn ĐDSH, BVR tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa
Thực hiện công tác tập huấn nghiệp vụ Bảo tồn thiên nhiên năm 2017. Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 8 năm 2017, tại huyện Quan Hóa, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức lớp nâng cao năng lực về công tác bảo tồn ĐDSH, BVR tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động, huyện Quan Hóa. Học viên tham gia lớp tập huấn gồm: Đại diện UBND xã phụ trách Lâm nghiệp, Cán bộ Lâm nghiệp, Cán bộ địa chính thuộc 4 xã vùng đệm khu bảo tồn; Ban quản lý thôn (bản), tổ đội quản lý bảo vệ rừng 12 thôn (bản) vùng đệm khu bảo tồn; đại diện các hộ tham gia trồng rừng, chăm sóc, nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng thuộc các xã Nam Động huyện Quan Hóa, xã Sơn Lư, Sơn Điện, Trung Thượng huyện Quan Sơn.
Xem tiếp
Đại hội Chi bộ Phòng Quản lý bảo vệ rừng nhiệm kỳ 2017-2020
Được sự đồng ý của Đảng ủy Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, ngày 16/8/2017, Chi bộ Phòng Quản lý bảo vệ rừng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Hữu Phúc – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa.
Xem tiếp
LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này