Hành chính - Tổng hợp 07/03/2018:16:09:28
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 3/2018
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Kiểm lâm tháng 02 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018 được tổ chức tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm vào ngày 05/3/2018. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Văn Mơn - Chi cục trưởng; tham dự hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 1, số 2.

Sau khi nghe thông qua báo cáo và thảo luận, đồng chí Lê Văn Mơn - Chi cục trưởng, chủ trì hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 2018:

Trong tháng, Chi cục đã chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao. Đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện đưa nội dung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 13 vào chương trình, kế hoạch chung của Huyện ủy, HĐND huyện trong năm 2018; xây dựng Kế hoạch khắc phục những tồn tại thiếu sót trong công tác QLBVR đã được chỉ ra trong kiểm điểm tập thể lãnh đạo Sở NN&PTNT năm 2017; giữ vững ổn định an ninh rừng, không để xảy ra cháy rừng dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; hoàn chỉnh đề cương, dự thảo Quy định trách nhiệm trong công tác quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và đề nghị các đơn vị có liên quan tham gia ý kiến; tổ chức tập huấn Bộ luật Hình sự năm 2015, Bộ luật TTHS năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo tồn và ngăn chặn hành vi xâm hại các loài chim hoang dã, chim di cư năm 2018; chỉ đạo việc đăng ký và tổ chức thẩm định nội dung đăng ký nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị cơ sở năm 2018; chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất vui tươi, an toàn, thực hiện nghiêm túc việc phân công trực Tết, đảm bảo liên lạc thông suốt trong thời gian nghỉ Tết... các chương trình dự án và nhiệm vụ khác được chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất. Đồng thời chỉ đạo triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 năm 2018, ngoài những nhiệm vụ đã được thống nhất như báo cáo trình bày tại hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Phòng Quản lý bảo vệ rừng chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn theo dõi công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 13 của Huyện ủy, HĐND các huyện, thị, thành phố, nắm bắt tình hình để tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục chỉ đạo, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; khẩn trương tham mưu cho BCĐ tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác PCCCR tại cơ sở; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai làm giảm vật liệu cháy trên địa bàn tỉnh; chủ động đấu mối, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các chương trình dự án năm 2018; đôn đốc các đơn vị Kiểm lâm: Quan Sơn, Quan Hóa, Như Thanh khẩn trương hoàn thành các nội dung công việc trong công tác giao đất, giao rừng năm 2017; tiếp tục triển khai công tác giao đất, giao rừng năm 2018.

2. Phòng Thanh tra pháp chế trên cơ sở góp ý của các ngành, đơn vị có liên quan, hoàn chỉnh dự thảo “Quy định về trách nhiệm trong công tác QLR, BVR trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; tham mưu văn bản chỉ đạo, chấn chỉnh việc thực hiện Công văn 360 tại một số đơn vị cơ sở; chủ trì tham mưu, đề xuất thực hiện việc truy xuất nguồn gốc lâm sản, đồng thời đôn đốc, theo dõi chặt chẽ quá trình triển khai thực hiện của các đơn vị cơ sở; tiếp tục tham mưu công tác triển khai, tổ chức hội nghị về công tác bảo vệ rừng khu vực giáp ranh với tỉnh Hòa Bình; tăng cường cài cắm, nắm bắt thông tin, tích cực, quyết liệt hơn nữa trong công tác tham mưu chỉ đạo kiểm tra, kiểm soát an ninh rừng trên địa bàn tỉnh.

3. Phòng Bảo tồn thiên nhiên tăng cường phối hợp với đơn vị tư vấn trong thực hiện đề tài “Ứng dụng kỹ thuật lâm sinh tác động rừng tự nhiên là rừng sản xuất có đa cây mục đích, sinh khối nghèo thành rừng có sinh khối giàu, đáp ứng nhu cầu kinh doanh gỗ lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo kế hoạch; tiếp tục đấu mối thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các hoạt động tại Khu bảo tồn loài năm 2018; chủ động chuẩn bị các nội dung để triển khai thực hiện việc hỗ trợ cộng đồng thôn (bản) vùng đệm năm 2018 khi được giao kế hoạch; tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chương trình, dự án thực hiện trong những năm tiếp theo.

4. Phòng Tổ chức xây dựng lực lượng trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của cấp trên, tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 45 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất thực hiện các chế độ phụ cấp cho CC, VC Kiểm lâm theo quy định; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Chính phủ trong năm 2018.

5. Phòng Hành chính tổng hợp khẩn trương tham mưu cho Lãnh đạo Chi cục đấu mối với các đơn vị có liên quan trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hạt Kiểm lâm Thành phố; chủ trì phối hợp với phòng Thanh tra pháp chế nghiên cứu, đề xuất các giải pháp bảo vệ, bảo quản kho vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại Văn phòng Chi cục.

6. Đội KLCĐ&PCCCR số 1, số 2 tăng cường cài cắm, nắm bắt thông tin, theo dõi chặt chẽ các đối tượng, phương tiện thường xuyên vận chuyển lâm sản trái phép để có biện pháp đấu tranh, xử lý vi phạm, tăng thu ngân sách Nhà nước, kiểm soát tốt an ninh rừng tại các địa bàn trọng điểm.

7. Các phòng chuyên môn thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Chi cục phụ trách khối; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị cơ sở trong lĩnh vực được giao tham mưu, phụ trách, phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Chi cục.

8. Tăng cường chỉ đạo, thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chỉ đạo của Chi cục tại Công văn số 74/CCKL-HCTH ngày 02/3/2018. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng nếu để tập thể, cá nhân của phòng, đơn vị vi phạm./. 

Tác giả: Trương Trọng Hòa
Số lượt đọc : 855 - Cập nhật lần cuối: 07/03/2018 04:03:28 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này