Hành chính Tổng hợp 07/03/2024:16:15:31
Danh bạ điện thoại

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐTCQ

ĐTDĐ

1. LÃNH ĐẠO CHI CỤC
Địa chỉ: Số 03 đường Hạc Thành, TP Thanh Hóa

1

Đàm Văn Hùng

Chi cục trưởng

 

0915245769

2

Vũ Văn Vân

P. Chi cục trưởng

 

0915394171

3

Thiều Văn Lực

P. Chi cục trưởng

 

0912506418

 

       

2. Phòng Quản lý bảo vệ rừng
Email:  cckl.th@gmail.com

1

Lê Xuân Cải

Trưởng phòng

 

0919019647

2

Nguyễn Đức Vụ

P. Trưởng phòng

 

0919180528

3

Trịnh Đăng Tình

P. Trưởng phòng

 

0946050333

3. Phòng Thanh tra pháp chế
Email:  phapche.klth@gmail.com

1

Nguyễn Văn Vân

Trưởng phòng

 

0912139856

2

Lại Thế Chiến

P. Trưởng phòng

 

0912070383

 

     

 

4. Phòng Tổ chức, tuyên truyền và xây dựng lực lượng
Email:  tcxdll.cckl@gmail.com

1

Nguyễn Duy Vĩnh

Trưởng phòng

 

 0985242303

2

 Đào Đình Huy  P. Trưởng phòng    0944276136

5. Phòng Hành chính tổng hợp
Email:  phonghcth.cckl@gmail.com

1

Nguyễn Đức Bắc

Trưởng phòng

 

0912325791

2

Trương Trọng Hòa

P. Trưởng phòng

 

0977645886

3

Nguyễn Công Chung

P. Trưởng phòng

 

0945927959

6. Phòng Sử dụng phát triển rừng
Email:  pkhqlsdr.ccln@gmail.com

1

Nguyễn Đình Thái

Trưởng phòng

 

0978236878

2

Nguyễn Đức Hiếu

P. Trưởng phòng

 

0904650208

3

Bùi Viết Kính

P. Trưởng phòng

 

0974033000

7. Đội KLCĐ&PCCCR số 1
Địa chỉ: Phường Hàm Rồng –Tp Thanh Hóa. 
Email: 
pkhqlsdr.ccln@gmail.com

1

Trần Văn Vui

Đội trưởng

 

0949953916

2

Lê Minh Tiến

P. Đội trưởng

 

0915679111

3

Ngô Xuân Biên

P. Đội trưởng

 

0882817568

8. Đội KLCĐ&PCCCR số 2
Địa chỉ: thôn Ngọc Minh, Ngọc Lặc.    
Email: 
klth.doiklcd2@gmail.com

1

Nguyễn Ngọc Huy

Đội trưởng

 

0911571188

2

Lê Hùng Thắng

P. Đội trưởng

 

0915349555

 Nguyễn Tiến Sỹ

 P. Đội trưởng

 

 

9. Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước
Địa chỉ: Thôn Bá Lộc, xã Thiết Ống, Huyện Bá Thước. 
Email: 
tkl.bathuoc@gmail.com

1

Nguyễn Văn Cử

Hạt trưởng

02373232758

0903489278

2

Phan Ngọc Quang

P. Hạt trưởng

 

0981027689

3

Nguyễn Năng Vượng

P. Hạt trưởng

 

0913866557

10. Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Thủy
Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Cẩm Thủy, huyện Cẩm Thủy. 
Email: 
hkl.camthuy@gmail.com

1

Nguyễn Văn Bảo

Hạt trưởng

02373876011

0913727186

2

Nguyễn Văn Đạt

P. Hạt trưởng

 

0917586929

3

Lê Văn Phiên

P. Hạt trưởng

 

0912136154

11. Hạt Kiểm lâm huyện Hà Trung
Địa chỉ: Tiểu khu 6, thị trấn Hà Trung. 
Email: 
klhatrung123@gmail.com

1

Trịnh Trung Nhật

Hạt trưởng

 

0962811882

2

Nguyễn Văn Minh

P. Hạt Trưởng

 

0982709478

3

Đỗ Tất Hải

P. Hạt Trưởng

 

0912240512

12. Hạt Kiểm lâm huyện Lang Chánh
Địa chỉ: Tổ 1, phố 2 thị trấn Lang Chánh. 
Email: 
kl.langchanh@gmail.com

1

Nguyễn Ngọc Thảo

Hạt trưởng

 

0914283111

2

Hoàng Văn Hùng

P. Hạt Trưởng

 

0987271405

3

Lê Văn Hồng

P. Hạt Trưởng

 

0945975222

13. Hạt Kiểm lâm huyện Mường Lát
Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Lát. 
Email: 
kiemlammuonglat@gmail.com

1

Hoàng Lâm Tùng

Hạt trưởng

 

0915470113

2

Mai Duy Biên

P. Hạt trưởng

 

0977950228

3

Nguyễn Văn Thao

P. Hạt trưởng

 

0984752994

14. Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc
Địa chỉ: số 49 Phố Lê Hoàn, Thị trấn Ngọc Lặc. 
Email: 
kiemlamngoclac@gmail.com

1

Mai Xuân Tố

Hạt trưởng

 

0912109767

2

Phạm Ngọc Thuấn

Phó Hạt trưởng

 

0944692567

15. Hạt Kiểm lâm huyện Như Thanh
Địa chỉ: Khu Phố 4 Thị trấn Bến Sung huyện Như Thanh. 
Email: 
kiemlamnhuthanh@gmail.com

1

Lê Kim Du

Hạt trưởng

 

0982060569

2

Phạm Xuân Chinh

Phó Hạt trưởng

 

0974307360

16. Hạt Kiểm lâm huyện Như Xuân
Địa chỉ: Khu phố 1, TT Yên Cát, huyện Như Xuân. 
Email: 
hatkiemlamnhuxuan@gmail.com

1

Dương Hoàng Hải

Hạt trưởng

 

0989068478

2

Chung Văn Chí

Phó Hạt trưởng

 

0976488457

3

Thái Bá Linh

Phó Hạt trưởng

 

0963916478

17. Hạt Kiểm lâm huyện Nông Cống
Địa chỉ: số 475, Tiểu khu Nam Giang, thị trấn Nông Cống. 
Email: 
klnongcong@gmail.com

1

Lê Thành Công

Hạt trưởng

 

0912186512

2

Vũ Ngọc Thạch

P. Hạt trưởng

 

0973737298

18. Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Quan Hóa, huyện Quan Hóa. 
Email: 
hatkiemlamquanhoa@gmail.com

1

Trần Ngọc Thông

Hạt trưởng

 

0915889569

2

Hoàng Quốc Mạnh

P. Hạt trưởng

 

0904418626

3

Lê Văn Sơn

P. Hạt trưởng

 

0976668765

19. Hạt Kiểm lâm huyện Quan Sơn
Địa chỉ: Khu 6, thị trấn Quan Sơn, huyện Quan Sơn. 
Email: 
klquanson@gmail.com

1

Nguyễn Hữu Hậu

Hạt trưởng

 

0945511329

2

Phạm Khắc Hiếu

P. Hạt trưởng

 

0941846444

3

Phạm Ngọc Tú

P. Hạt trưởng

 

0979119115

20. Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Thành
Địa chỉ: Khu 5, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành. 
Email: 
hkl.thachthanh@gmail.com

1

Nguyễn Đức Hiệp

Hạt trưởng

 

0906174459

2

Lê Nguyên Chất

Phó Hạt trưởng

 

0915710929

3

Nguyễn Văn Hùng

Phó Hạt trưởng

 

0932360292

21. Hạt Kiểm lâm Thành Phố
Địa chỉ: Số 07, đường Bà Triệu, phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa. 
Email: 
kl.tpthanhhoa@gmail.com

1

Lê Thị Hòa

Hạt trưởng

 

0912 851 359

2

Lê Ngọc Nguyện

P. Hạt trưởng

 

0969680888

22. Hạt Kiểm lâm huyện Thọ Xuân
Địa chỉ: Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân. 
Email: 
hkl.thoxuan@gmail.com

1

Lê Văn Hài

Hạt trưởng

 

0919218483

2

Hà Duy Thủy

P. Hạt trưởng

 

0912958378

23. Hạt Kiểm lâm huyện Thường Xuân
Địa chỉ: Khu 3, TT Thường Xuân. 
Email: 
kl.thuongxuan@gmail.com

1

Nguyễn Văn Bính

Hạt trưởng

 

 

2

Lê Ngọc Hiệp

P. Hạt trưởng

 

0977915967

3

Lê Văn Quyết

P. Hạt trưởng

 

0969988033

24. Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn
Địa chỉ: TK7, thị xã Nghi Sơn. 
Email: 
kiemlamhuyentinhgia@gmail.com

1

Nguyễn Trần Phương

Hạt trưởng

 

0919682383

2

Lê Văn Sơn

P. Hạt trưởng

 

0975702466

25. Hạt Kiểm lâm Ven Biển
Địa chỉ: 37 Nguyễn Du, TP Sầm Sơn.
Email: 
Kiemlamvenbien.thanhhoa@gmail.com

1

Mai Ngọc Nhuần

Hạt trưởng

 

0964827155

2

Bùi Khắc Hoàn

P. Hạt trưởng

 

0945 486 809