Hành chính Tổng hợp 11/04/2023:20:07:13
Kết luận của Chi cục trưởng tại hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023
Ngày 06/4/2023, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023, dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chi cục trưởng và các đại biểu tham dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

I. Hội nghị thống nhất với dự thảo báo cáo sơ kết công tác Kiểm lâm quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023. Giao Phòng Hành chính tổng hợp tiếp thu các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo; các phòng chuyên môn bám sát chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Chi cục tại hội nghị và các nội dung được nêu trong báo cáo, thông báo này để triển khai, tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

              II.Về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I

              Trong quý I, toàn lực lượng đã chủ động,tích cực tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền triển khai đầy đủ, kịp thời các giải pháp trong lĩnh vực Lâm nghiệp. Tập trung tham mưu ban hành và đề xuất một số chính sách lớn (chính sách hỗ trợ gạo tại huyện Mường Lát; bổ sung kinh phí BVR, khoán BVR trên địa bàn tỉnh); phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; trình UBND tỉnh phê duyệt khung giá các loại rừng; thực hiện tốt công tác chuyển mục đích sử dụng rừng và giám sát, theo dõi biến động tài nguyên rừng; công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ; làm giảm VLC được 629,3 ha, làm mới, tu sửa 77,4km đường băng cản lửa; thu nộp NSNN 1,145 tỷ, đạt 28,63% kế hoạch năm; tổ chức nhiều hội nghị có ý nghĩa như hội nghị xây dựng mô hình chuỗi giá trị tre luồng, hội thảo phát triển vùng nguyên liệu gắn với chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp; công tác bảo tồn thiên nhiên, cải cách hành chính, tài chính kế toán được thực hiện theo hiệu quả, đúng quy định; công tác tổ chức xây dựng lực lượng, các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam được triển khai thực hiện theo kế hoạch.

              Bên cạnh những kết quả đạt được còn một số hạn chế đó là: Số vụ vi phạm tại gốc tăng cao so với cùng kỳ, có vụ việc để dư luận, báo chi phản ánh; xảy ra 01 vụ cháy thực bì; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chế độ thông tin báo cáo một số nơi chưa tốt.

              III. Về nhiệm vụ trọng tâmquý II

              Trong quý II, bên cạnh một số thuận lợi thì khó khăn, thách thức được dự báo nhiều hơn: Nắng nóng xuất hiện sớm và có thể kéo dài; nhu cầu sử dụng đất của các dự án phát triển kinh tế xã hội, nhu cầu đất sản xuất, gỗ gia dụng, gỗ thương mại của người dân tăng cao, gây sức ép đối với công tác QL, BV&PTR, PCCCR; trong khi biên chế Kiểm lâm thiếu hụt nhiều, khối lượng công việc ngày càng lớn; các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm đòi hỏi nhiều thời gian, công sức... Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Chi cục trưởng yêu cầu CC, VC, NLĐ toàn lực lượng, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm, thay đổi tư duy, phương pháp, cách tiếp cận trong công việc để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bên cạnh các nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số nội dungsau:

              1. Về trọng tâm, cần xác định công tác phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo an ninh rừng vẫn là nhiệm vụ then chốt, ưu tiên hàng đầu; gắn với quản lý chặt chẽ, hiệu quả tài nguyên rừng, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; tập trung thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm.

              2. Về nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực:

              - Công tác phòng cháy chữa cháy rừng: Phòng QLBVR tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh hoàn thành kiểm tra công tác PCCCR tại 06 huyện trọng điểm theo kế hoạch; các đơn vị trọng điểm tập trung rà soát vùng trọng điểm, bổ sung sơ đồ, bản đồ tác chiến chữa cháy rừng; giao Phòng TC,TT&XDLL chủ trì, phối hợp với Phòng QLBVR nghiên cứu tham mưu xây dựng phương án, kế hoạch điều động lực lượng giữa các đơn vị cơ sở để hỗ trợ công tác PCCCR trong thời gian cao điểm.

              - Công tác bảo vệ rừng:Các Hạt Kiểm lâm tăng cường cài cắm thông tin và tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm; quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác củi, rừng trồng và các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản; rà soát, đôn đốcviệc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành; thực hiện tốt việc tiếp xúc, làm việc với các cơ quan báo chí. Đội KLCĐ&PCCCR số 2 đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ khâu lưu thông, các tuyến vận chuyển lâm sản. Phòng Thanh tra pháp chế tăng cường đấu mối trình duyệt dự án “Mua sắm, lắp đặt thiết bị ghi âm, ghi hình có âm thanh cho cơ quan Kiểm lâm thực hiện hoạt động điều tra hình sự và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp”.

              - Công tác phát triển rừng: Phòng SD&PTR, các Hạt Kiểm lâm quan tâm tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn triển khai có hiệu quả các cơ chế chính sách trong lĩnh vực Lâm nghiệp (Nghị quyết số 185/2021/NQ-HĐND,số 03/2023/NQ-HĐNDcủa HĐND tỉnh; thí điểm chuyển nhượng tín chỉ các-bon...); theo dõi, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu lĩnh vực lâm nghiệp. Phòng Sử dụng và phát triển rừng tham mưu hoàn thiện dự án “Bảo tồn và phát triển cây Quế Ngọc đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”; tổ chức kiểm tra công tác trồng rừng theo kế hoạch. Các Hạt Kiểm lâm rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền có biện pháp khấu trừ, thu hồi kinh phí BVR, khoán BVR đối với diện tích để xảy ra khai thác, phá rừng, cháy rừng.

              - Công tác quản lý rừng: Phòng SD&PTR tham mưu thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định; đấu mối, báo cáo Bộ NN&PTNT tích hợp vào quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia nội dung chuyển hạng Khu BTTN Xuân Liên thành Vườn Quốc gia và điều chỉnh giảm diện tích đất của VQG Bến En để giao đất lâu dài và ổn định cho dân cư 5 thôn sống trong VQG Bến En. Các Hạt Kiểm lâm kịp thời theo dõi, cập nhật biến động về tài nguyên rừng trên địa bàn quản lý;quan tâm kiểm soátkhu vực chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

              - Công tác bảo tồn thiên nhiên: Phòng BTTN tăng cường đấu mối trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Cải tạo cảnh quan cây xanh và trồng bổ sung cây bản địa thay thế một số loài cây trồng hiệu quả thấp tại các khu di tích lịch sử trọng điểm tỉnh Thanh Hóa”; tham mưu thẩm định, trình duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, giai đoạn 2021-2030 tại các khu rừng đặc dụng.

              - Công tác tổ chức xây dựng lực lượng: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở; tổ chức kiểm tra công tác chỉ đạo điều hành, kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính theo kế hoạch; tiếp tục rà soát, sắp xếp, ổn định tổ chức các đơn vị cơ sở; tăng cường đoàn kết nội bộ, thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của đơn vị, nhất là đối với tài chính.

              - Công tác quản lý tài chính, tài sản: Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản được trang cấp (ô tô, xe máy); phục vụ tốt các đoàn thanh tra, kiểm tra của cơ quan cấp trên, trên tinh thần tôn trọng và cầu thị.

              3. Các đơn vị cơ sở chấp hành nghiêm các nội dung chỉ đạo của Chi cục liên quan đến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm (theo phụ lục kèm theo báo cáo sơ kết); phối hợp chặt chẽ với Vườn Quốc gia Bến En, Khu BTTN Pù Hu, Pù Luông, Xuân Liên để tổ chức tọa đàm, các hoạt động kỷ niệm trên địa bàn huyện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

              Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phó phòng HCTH
Số lượt đọc : 736 - Cập nhật lần cuối: 11/04/2023 08:04:13 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành