Tin tức - Sự kiện 24/08/2022:08:54:33
Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhằm cụ thể hoá chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Từ đó, tạo ra những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn đơn vị.

               Ngay từ đầu năm, đơn vị đã kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và xây dựng Kế hoạch xây dựng cơ quan và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tăng cường phổ biến Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm nâng cao nhận thức và phát huy quyền làm chủ trong xây dựng đơn vị vững mạnh, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới; ngăn chặn, chống tham nhũng, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu  nhân dân.

               Hàng năm, đơn vị đều tổ chức hội nghị cán bộ công nhân viên chức đúng theo các nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống quy chế đơn vị bằng hình thức họp bàn, lấy ý kiến đóng góp, thống nhất của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị và được phổ biến, quán triệt thực hiện trong toàn đơn vị.

               Trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, trước khi quyết định những công việc quan trọng Hạt trưởng đều xin ý kiến cấp ủy Đảng và đưa ra tập thể lãnh đạo Hạt để cùng bàn bạc, thống nhất. Đồng thời luôn lắng nghe ý kiến phản ánh, phê bình, tham gia góp ý của công chức, viên chức; tiếp thu ý kiến đề nghị, kiến nghị của BCH Công đoàn, Thanh tra nhân dân kịp thời có biện pháp chỉ đạo điều hành đổi mới, khắc phục tồn tại, yếu kém trong hoạt động của đơn vị.

               Định kỳ tại giao hàng tháng, thông qua báo cáo, Hạt trưởng đánh giá hiệu quả công việc từng cá nhân, bộ phận phụ trách từng việc được giao, tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng qua và đề ra nhiệm vụ trọng tâm tháng tới. Cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị được cung cấp đầy đủ thông tin, kế hoạch, được tham gia thảo luận và quán triệt việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị.

               Trong công tác thi đua, khen thưởng: Bám sát chỉ đạo của Chi cục Kiểm lâm và Cụm thi đua số 3, đơn vị họp, lấy ý kiến về thành tích của từng cá nhân, từng tập thể; sau đó, biểu quyết thống nhất đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua và khen thưởng, vì vậy đảm bảo tính khách quan, đúng quy định.

               Công tác quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại được công khai, dân chủ, thực hiện đúng quy trình. Việc quản lý, sử dụng công chức, viên chức được bố trí hợp lý trên cơ sở năng lực, sức khỏe, giới tính để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại đơn vị. Danh sách công chức, viên chức được nâng lương, nâng phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề được công khai để công chức, viên chức theo dõi, giám sát.

               Các quy chế ban hành được tổ chức thực hiện đúng, đủ, đặc biệt là quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý tài sản công; công khai minh bạch mọi nguồn kinh phí, thu, chi, qua đó ổn định được hoạt động đơn vị theo hướng tích cực, đồng thời là thước đo, chỉ số để phòng ngừa, ngăn chặn và chống tham nhũng, lãng phí; phòng ngừa, ngăn chặn, quan liêu, cửa quyền. Thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản theo đúng quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

               Tại văn phòng Hạt, niêm yết công khai danh mục TTHC của UBND tỉnh và các quy trình nội bộ giải quyết TTHC được Giám đốc Sở NN&PTNT phê duyệt trong lĩnh vực lâm nghiệp; Bố trí nơi tiếp dân, cử công chức thực hiện việc tiếp dân; thường xuyên tiếp thu, nghiên cứu những yêu cầu, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, công dân để giải quyết công việc ngày càng tốt hơn. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện kịp thời, đúng quy định, không có vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, không để tồn đọng vụ việc. Năm 2021 và 7 tháng đàu năm 2022, đơn vị không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của tổ chức, cá nhân nào.

               Thông qua việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc đã và đang tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực; phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong tình hình mới.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền - Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc
Số lượt đọc : 1265 - Cập nhật lần cuối: 24/08/2022 08:08:33 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành