Tin tức - Sự kiện 06/07/2022:15:40:21
Kết luận của Chi cục trưởng tại hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Ngày 04/7/2022, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng. Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR.

               Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đồng chí Phó Chi cục trưởng và các đại biểu tham dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

               I. Hội nghị thống nhất cao với dự thảo báo cáo sơ kết công tác Kiểm lâm 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu soạn thảo. Giao Phòng Hành chính tổng hợp tiếp thu  tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện báo cáo; các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở coi đây là chỉ đạo, định hướng quan trọng cần quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong 6 tháng cuối năm 2022.

 

Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

 

               II. Về tình hình 6 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, bất lợi như đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh vào những tháng đầu năm, biên chế thiếu với số lượng lớn trong khi kinh phí đầu tư cho ngành lâm nghiệp rất hạn chế, ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai thực hiện nhiệm vụ, song toàn lực lượng đã tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp và đạt được những kết quả khá toàn diện: Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở được thực hiện đồng bộ, có chất lượng; đã phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp; thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương; thực hiện tốt hoạt động thanh tra, kiểm tra và thi hành pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, xử lý kịp thời thông tin, phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí, góp phần giữ ổn định an ninh rừng, không để xảy ra “tụ điểm”, “điểm nóng”; công tác phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện tốt, không xảy ra cháy rừng; các chỉ tiêu được giao cơ bản đạt và vượt kế hoạch; công tác sử dụng và phát triển rừng được quan tâm; tham mưu thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo đúng quy định; công tác bảo tồn thiên nhiên, các chương trình, đề tài, dự án khác được thực hiện theo kế hoạch và có chất lượng; công tác tài chính, kế toán, cải cách hành chính, tổ chức xây dựng lực lượng được thực hiện tốt; đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành được giữ vững, phát huy.

               Bên cạnh những kết quả đạt được, toàn ngành nhận diện những tồn tại hạn chế: An ninh rừng tại một số khu vực trọng điểm chưa thực sự ổn định bền vững, hành vi khai thác, xâm lấn rừng trái pháp luật xảy ra ở một số huyện còn giàu tài nguyên, có vụ việc phải khởi tố hình sự; việc chỉ đạo, xử lý một số vụ việc tại một số đơn vị cơ sở còn chậm, tính quyết liệt chưa cao; tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn còn chậm; công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục của Phòng chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của Hạt Kiểm lâm, Kiểm lâm địa bàn có việc, có thời điểm hiệu quả chưa cao, chủ yếu mang tính sự vụ, chưa có nét mới mang tính đột phá; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, chấp hành chỉ đạo của Chi cục, chế độ thông tin báo cáo ở một số nơi có thời điểm chưa nghiêm; công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế ở cả Chi cục và các đơn vị cơ sở… Những tồn tại hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song chủ quan, chủ yếu là do công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu tại một số đơn vị cơ sở chưa quyết liệt, chưa bám sát địa bàn cơ sở; vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa được phát huy tối đa; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số CC, VC, còn yếu, thiếu gương mẫu.

               III. Về nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022, Chi cục trưởng yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị cơ sở bám sát 06 nhiệm vụ chung, 06 nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo để tổ chức triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

               1. Trên cơ sở những tồn tại hạn chế đã nêu trong báo cáo và thông báo này, các phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở chủ động, tự giác nhận diện những tồn tại, hạn chế của phòng, đơn vị mình để nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian sớm nhất, tuyệt đối không để những tồn tại, hạn chế kéo dài, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương của ngành.

               2. Tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, những công việc còn lại trong 6 tháng cuối năm để tham mưu, tổ chức thực hiện; xác định những khó khăn để chủ động thích ứng và có giải pháp phù hợp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; với những việc khó, phức tạp, cần được bàn bạc, thảo luận kỹ trong tập thể lãnh đạo phòng, đơn vị để giải quyết; trường hợp cần thiết, các nội dung vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Chi cục biết để chỉ đạo.

               3. Tập trung triển khai, thực hiện quyết liệt Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác QLBVR, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật. Trong đó tập trung mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác PCCCR trong những tháng cao điểm nắng nóng; thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát, duy trì trật tự an ninh rừng trên địa bàn tỉnh.

               4. Tăng cường thực hiện tốt công tác quản lý rừng, đặc biệt là quản lý ranh giới, loại đất loại rừng, theo dõi diễn biến rừng, quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; tích cực nghiên cứu để tham mưu thực hiện việc làm giàu rừng, trồng bổ sung đối với diện tích rừng tự nhiên có chất lượng thấp, coi đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

               5. Cần xác định rõ và làm tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu phòng chuyên môn, đơn vị cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác chỉ đạo điều hành và kiểm tra giám sát từ Chi cục đến các đơn vị cơ sở, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại địa bàn cơ sở, đồng thời phát hiện, xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân vi phạm.

               6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, việc chấp hành chế độ công tác và trong khi thi hành công vụ; quan tâm xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, cải thiện chất lượng, điều kiện làm việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ Kiểm lâm địa bàn.

               7. Toàn lực lượng tập trung chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973 - 21/5/2023) sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện.

               Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

 

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phòng Hành chính Tổng hợp
Số lượt đọc : 719 - Cập nhật lần cuối: 06/07/2022 03:07:21 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành