Hành chính - Tổng hợp 10/04/2017:15:23:03
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức hội nghị giao ban định kỳ tháng 4/2017
Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác Kiểm lâm tháng 3 và triển khai nhiệm vụ tháng 4/2017 được tổ chức tại Văn phòng Chi cục Kiểm lâm vào ngày 07/4/2017. Chủ trì hội nghị đồng chí Lê Thế Long - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục trưởng Kiểm lâm; thành phần gồm có các đồng chí Lãnh đạo Chi cục, Trưởng, phó các phòng chuyên môn, Đội trưởng Đội KLCĐ và PCCCR số 1, số 2.

Sau khi nghe thông qua báo cáo và thảo luận, Chi cục trưởng đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2017:

An ninh rừng (ANR) trên địa bàn tỉnh duy trì ổn định, cháy rừng không xảy ra; đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác QLBV&PTR; Chỉ thị về việc tăng cường thực hiện các biện pháp QLBVR, PCCCR; công bố hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp năm 2016; triển khai thực hiện tốt các giải pháp trong công tác PCCCR; chỉ đạo các đơn vị chấn chỉnh nghiêm túc hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và BVR tại gốc; đôn đốc các đơn vị cơ sở hoàn thành việc tham mưu cho UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ (hoặc Thường trực) Huyện ủy trong công tác QLBVR, PCCCR năm 2017; ban hành Bảng tiêu chí đánh giá xếp loại công tác chỉ đạo, điều hành của Hạt trưởng, Đội trưởng và mức độ phấn đấu, rèn luyện thông qua việc đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn kế cận cấp trưởng của Phó Hạt trưởng, Phó Đội trưởng các đơn vị cơ sở; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp, Kế hoạch liên tịch số 01, Đề án 500...; các chương trình dự án và các nhiệm vụ khác được chỉ đạo thực hiện theo đúng kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2017, ngoài những nhiệm vụ đã được thống nhất như báo cáo trình bầy tại hội nghị, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Công tác PCCCR: Chỉ đạo, tập trung mọi nguồn lực cho công tác PCCCR tại các địa bàn trọng điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra, canh gác lửa rừng; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng tham gia chữa cháy rừng. Tham mưu cho các thành viên BCĐ tỉnh thực hiện hoàn thành kiểm tra công tác BVR, PCCCR theo Thông báo số 01/TB-BCĐ ngày 06/3/2017 của BCĐ tỉnh.

2. Cập nhật số liệu kết quả rà soát 3 loại rừng sau khi UBND tỉnh phê duyệt; Chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác TDDBR&ĐLN năm 2017.

3. Phòng QLBVR khẩn trương tham mưu xây dựng kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất cho thuê đất lâm nghiệp năm 2017; tổ chức giao rừng đảm bảo tiến độ, chất lượng theo đúng Phương án đã được phê duyệt.

4. Giao Phòng Thanh tra pháp chế kiểm tra, làm rõ thực trạng phá rừng, xâm lấn rừng trái phép tại huyện Thường Xuân; tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra tổng thể ANR trên địa bàn huyện Quan Hóa để có giải pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời.

5. Giao đồng chí Mai Hữu Phúc - Phó CCT chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý gỗ làm nhà gắn với kiểm tra an ninh rừng trên địa bàn huyện Quan Sơn; đồng thời làm việc với Thường trực Huyện ủy để giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

6. Giao đồng chí Lê Quốc Việt - Phó CCT chỉ đạo Phòng TTrPC làm việc với Công an huyện Quan Sơn để đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án hình sự về khai thác gỗ trái phép trên địa bàn; chỉ đạo Phòng TTrPC, TCXDLL định hướng rõ nhiệm vụ của Tổ công tác thuộc Phòng TTrPC, sau khi xin ý kiến của Lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng TTrPC có trách nhiệm giao nhiệm vụ cụ thể cho Tổ công tác.

7. Giao Phòng TCXDLL phối hợp với các Phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tài liệu và tổ chức tập huấn công tác pháp chế, tổng hợp, văn thư lưu trữ, đảm bảo nghiêm túc, hiệu quả theo phương thức “cầm tay chỉ việc”.

8. Giao Phòng HCTH tiếp tục tham mưu, đấu mối đẩy nhanh tiến độ xây dựng Hạt Kiểm lâm Thành phố; đôn đốc hoàn thành và nghiệm thu công trình Trạm Kiểm lâm Hoằng Kim; phục vụ tốt Đoàn thanh tra Nhà nước về tài chính và xây dựng cơ bản.

9. Đội KLCĐ và PCCCR Số 1 tăng cường cài cắm, thu thập thông tin, thắt chặt công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh, chống buôn lậu lâm sản. Đội KLCĐ và PCCCR Số 2 phối hợp với Phòng TTrPC tập trung kiểm tra ANR những địa bàn trọng điểm như: Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh; kiểm soát chặt chẽ các đầu nậu trên địa bàn.

10. Công tác chỉ đạo điều hành: Lãnh đạo Chi cục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt giải quyết, xử lý và thực hiện các nhiệm vụ được giao trên địa bàn trọng điểm được phân công phụ trách./.

 

Tác giả: Trương Trọng Hòa
Số lượt đọc : 780 - Cập nhật lần cuối: 10/04/2017 03:04:03 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này