QLBV rừng 30/01/2024:09:53:48
Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc làm tốt công tác theo dõi biễn biến rừng năm 2023
Theo dõi diễn biến rừng (TD DBR) là tiền đề cho việc hoạch định các chính sách phát triển lâm nghiệp sử dụng rừng bền vững, các giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong kinh doanh phát triển rừng, góp phần định hướng tái cơ cấu ngành lâm nghiệp trên địa bàn huyện Ngọc Lặc nói riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung.

        Năm 2023 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc có 3.482,65 ha diện tích có biến động về rừng và đã được cập nhật vào phần mềm TD DBR đạt 158,3% kế hoạch. Trong đó: Diện tích trồng rừng 1.019,44 ha; khai thác rừng trồng 1.178,25 ha; chăm sóc rừng trồng thành rừng 1.249,06 ha; chuyển đổi mục đích sử dụng rừng 27,56 ha; các nguyên nhân khác 8,34 ha. Độ che phủ rừng toàn huyện đạt 39,9% (tăng 0,1% so với năm 2022). Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho UBND huyện công bố hiện trạng rừng huyện Ngọc Lặc năm 2023 đảm bảo chính xác và đúng quy định.

        Để đạt được kết quả trên, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Chi cục, Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp kịp thời, hiệu quả các ban, ngành, đơn vị có liên quan. Tập thể lãnh đạo Hạt luôn đoàn kết, nhất trí trong công tác chỉ đạo điều hành, tạo sự thống nhất trong toàn đơn vị.

        * Bên cạnh đó, đơn vị cũng gặp phải một số khó khăn trong công tác TD DBR như sau:

- Về cán bộ: Năng lực và trình độ chuyên môn của Kiểm lâm địa bàn tại đơn vị không đồng đều; chưa được đào tạo sâu về công nghệ GIS, đặc biệt là phần mềm FRMS 4.0.

- Về sơ sở vật chất: Hệ thống máy tính để bàn, máy tính bảng tuy có được trang bị nhưng một số đã cũ và cấu hình khá thấp nên không chạy được các ứng dụng phiên bản cao…. Để khắc phục, trước mắt, đơn vị khuyến khích sử dụng máy tính và điện thoại thông minh của cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ chung

        - Về cơ sở dữ liệu: Ranh giới hành chính cấp xã thay đổi (sau sáp nhập) chưa được chuẩn hóa, tích hợp vào hệ thống FRMS; Cơ sở dữ liệu quy hoạch 3 loại rừng hiện tại của địa phương còn nhiều bất cập, đang còn nhiều diện tích có sai khác so với thực địa.

        - Hằng năm diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn huyện lớn nên ảnh hưởng tới việc đạt chỉ tiêu về tăng độ che phủ rừng.

        - Một số chủ rừng chưa thực hiện nghiêm túc việc báo cáo biến động rừng theo quy định, việc theo dõi các biến động còn trông chờ, ỷ lại cho KLĐB;

        - Nguồn ngân sách cấp cho hoạt động theo dõi diễn biến rừng còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.

        * Để tiếp tục thực hiện tốt công tác TD DBR năm 2024, Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

        - Tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi diễn biến rừng năm 2024.

        - Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn phối hợp với UBND các xã, thị trấn, BQL thôn tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của các chủ rừng, nghiêm túc thực hiện TD diễn biến rừng theo đúng quy định tại Thông tư số 33 của Bộ NN&PTNT.

        Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong TD DBR, sử dụng hiệu quả ứng dụng phát hiện cảnh báo mất rừng; ứng dụng ảnh viễn thám, các phần mềm như phần mềm vtools for survey, phần mềm google earth pro… để theo dõi, kiểm tra, kiểm soát và phát hiện sớm các biến động rừng trên địa bàn huyệ

        - Tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ Kiểm lâm địa bàn, đặc biệt là nghiệp vụ sử dụng các phần mềm hỗ trợ ảnh vệ tinh trên thiết bị di động, máy tính bảng khi đi kiểm tra hiện trường.

        - Phối hợp với Phòng QLBVR Chi cục Kiểm lâm, các phòng chuyên môn cấp huyện có liên quan kiểm tra, chỉnh sửa các diện tích có sai khác về cơ sở dữ liệu, cập nhật đầy đủ các diện tích có chuyển đổi mục đích sử dụng.- Mỗi cán bộ CC, VC trong đơn vị phải không ngừng tự học hỏi, rèn luyện nâng cao trình độ chuyện môn, nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao được giao góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị.

(Ứng dụng các phần mềm trong kiểm tra thực địa các khu vực có biến động về rừng)

 

(Cán bộ Hạt Kiểm lâm khai thác phần mềm cảnh báo mất rừng)  

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền - Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc
Số lượt đọc : 141 - Cập nhật lần cuối: 30/01/2024 09:01:48 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành