??<%@ control language="C#" autoeventwireup="true" inherits="UserControls_Common_Banner, App_Web_pqydfceg" %> <table class="tableCategory" width="100%"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <tr> <td COLSPAN=2> <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="315" Width="1000px" style="border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid" /> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="height: 10px" width = "80%" > <MARQUEE SCROLLDELAY=100> <span class="titleFocus-link"> <font size="3" color="Red"> <i>Nhi?t li?t ch?o m?ng k? ni?m 50 nm th?nh l?p l?c l??ng Ki?m l?m Vi?t Nam 21/5/1973-21/5/2023!</i> </font> </span> </MARQUEE> </td> <td align="right" style="height: 10px"> <asp:HyperLink ID="hplLanguage" runat="server" ToolTip="Vietnamese" CssClass="language">English version</asp:HyperLink></td> </tr> </table>
Skip Navigation Links
Trang chủ     
Giới thiệu
Hỏi đáp -
Tin tức - Sự kiện
QLBV rừng
SD&PT rừng
Bảo tồn thiên nhiên
Thanh tra pháp chế
Xây dựng lực lượng
Hành chính Tổng hợp
Đoàn Thanh niên
Hỏi đáp
QLBV rừng 05/04/2023:13:51:31
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA PHÒNG QLBVR- CHI CỤC KIỂM LÂM THANH HÓA
Thực hiện Pháp lệnh bảo vệ rừng ngày 6/9/1972 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 21/5/1973 Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101/CP “Quy định hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm lâm nhân dân”; Trên cơ sở Nghị định số 101/CP, ngày 15/11/1973, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp ký quyết định thành lập Chi cục Kiểm lâm Nhân dân Thanh Hóa, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kỹ thuật bảo vệ rừng, tiền thân của Phòng Quản lý bảo vệ rừng ngày nay.

        Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, các thế hệ lãnh đạo Phòng và cán bộ công chức, viên chức luôn là một tập thể đoàn kết, không ngừng học tập, rèn luyện, vượt qua mọi khó khan, gian khổ, vươn lên làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, tạo được niền tin yêu của các cấp chính quyền, chủ rừng và nhân dân trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và PCCCR; kết quả nổi bật đó là:
Những năm đầu, mới thành lập Kiểm lâm, phòng tham mưu cho lãnh đạo Chi cục tổ chức khảo sát, điều tra, xây dựng bản đồ quản lý theo địa giới hành chính, cụ thể đến Lô, Khoảnh, Tiểu khu, đồng thời phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc không du canh, du cư, không phát nương làm rẫy, hạ sơn trồng lúa nước…

 

(Sổ quản lý tài nguyên rừng của các đơn vị quốc doanh Lâm nghiệp)

        Tham mưu lãnh cho đạo Chi cục, UBND tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện Nghị định số 184/NĐ-CP về giao đất trống, đồi núi trọc cho tập thể, hợp tác xãđể trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi núi trọc; đồng thời chỉ đạo cán bộ kỹ thuật các đơn vị trực thuộc, mỗi đơn vị xây dựng 01 vườn ươm cây giống (Cây Bạch đàn) để phục vụ nhân dân địa phương trồng rừng(A)

(Đồng chí: Nguyễn Văn Thát  - Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho CBCC Chi cục Kiểm lâm có thành tích xuất sắc trong công tác giao đất giao rừng)

        Phối hợp với các Phòng chuyên môn tham mưu lãnh đạo Chi cục xây dựng, trình các cấp có thẩm quyền Quyết định thành lập Vườn Quốc gia Bến En, 03 khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hu, Pù Luông và Xuân Liên, 01 khu bảo tồn loài hạt trần quý hiếm tại xã Nam Động, huyện Quan Hóa và khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn sông Chu, sông Mã và rừng phòng hộ ven biển; Các khu rừng đặc dụng và phòng hộ đã được bảo vệ an toàn và đang triển khai các chương trình, dự án đầu tư để bảo vệ, bảo tồn và phát triển rừng có hiệu quả, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức trong nước và quốc tế.(a)

(Bản đồ các phân khu chức năng khu BTTN thiên nhiên Pù Luông)

        Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục triển khai và hoàn thành công tác giao đất, giao rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp theo Nghị định số 01/CP, số 02/CP và Nghị định số 163/NĐ-CP của Chính phủ; kết quả, toàn tỉnh đã giao được 597.707,3 ha/646.890,24 ha rừng và đất lâm nghiệp, đạt 92,22% tổng diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp (trong đó, giao cho hộ gia đình, cá nhân 343.572,1 ha/65.975 hộ và nhóm hộ; giao cho cộng đồng 34.432,4 ha/651 cộng đồng; giao cho các tổ chức 219.702,75 ha/53 tổ chức); còn lại 49.969,8 ha rừng đang tạm giao cho 88 UBND xã, chiếm 7,78%

(Đ/c Hoàng Cao Trãi – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tặng Giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giao đất, giao rừng).

        Phối hợp với các Phòng chuyên môn, tham mưu lãnh đạo Chi cục trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và thực hiện có hiệu quả Đề án số 38/2020/ĐA-UBND về “Đổi mới tổ chức quản lý bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa”; đưa 121 kiểm lâm viên về phụ trách 144 xã có rừng, giúp cấp ủy, chính quyền thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

(Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện đề án 38 đưa KL viên xuống công tác tại địa bàn xã)

        Tham mưu cho lãnh đạo Chi cục triển khai, tổ chức thực hiện có hiện quả Dự án “Nâng cao năng lực PCCCR cho lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa, giai đoạn 2010 – 2015, giai đoạn 2016 - 2020” từng bước trang bị Phương tiện xe ô tô chuyên dụng, máy bơm nước, cưa xăng, máy thổi gió, máy cắt thực bì, trạm Camera quan sát lửa rừng và các loại bảo hộ PCCCR cho các đơn vị trực thuộc; chủ động xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt phương án PCCCR; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” bảo đảm đầy đủ lực lượng, phương tiện, thiết bị, dụng cụ sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra, hạn chế thấp nhất số vụ cháy rừng và diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Trạm đo khí tượng

(Cột lắp camera canh lửa rừng)

(Quan sát thảm rừng qua hệ thống máy tính được kết nối với camera canh lửa rừng)

 

(Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng máy, dụng cụ PCCCR)

 

(Diễn tập PCCCR tại đồi C4 Hàm Rồng)

        Từng bước ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ như: sử dụng ảnh vệ tinh qua Google Earth, ArcGIS Earth kết hợp với các phần mền chuyên dụng Mapinfor, Global Mapper, máy định vị GPS, máy tính và điện thoại sử dụng hệ điều hành Android cài đạt ứng dụng FRMS, thiết bị bay không người lái trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp; kết thúc kiểm kê rừng năm 1999, độ che phủ rừng toàn tỉnh 36,5%, đến nay tăng lên 53,6% (năm 2022)

(Cán bộ CC phòng QLBVR ứng dụng công nghệ TT trong công tác trong công tác theo dõi diễn biến rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp)

        Trong xu thế hội nhập Quốc tế, Phòng đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở và Chi cục kiểm lâm ký chường trình phối hợp với Phòng Kiểm lâm, Sở Nông lâm tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR khu vực biên giới giáp ranh giữa tỉnh Thanh Hóa (Việt Nam) và tỉnh Hủa Phăn (Lào); làm sâu sắc thêm tình hữu nghị bền chặt giữa hai tỉnh, hai dân tộc và hai nước Việt - Lào

(Đ/c Lê Thế Long - Phó GĐ Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và Đ/c Khin Thum Ma La - Phó GĐ Sở Nông Lâm nghiệp, tỉnh Hủa Phăn (Lào) chủ trì Hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp BVR, PCCCR vùng biên giới 2 tỉnh giai đoạn 2013-2015 và ký Chương trình phối hợp BVR, PCCCR, giai đoạn 2016-2020)

 

(Đ/C Mai Hữu Phúc  - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa và Đ/c Bun Pon Phim Vông Xay  - Trưởng phòng Kiểm lâm tỉnh Hủa Phăn ký biên bản Hội nghị sơ kết Chương trình phối hợp bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng khu vực biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn năm 2022)

        Trải qua 50 năm hình thành và phát triển, Phòng Quản lý bảo vệ rừng đã đạt được những kết quả rất đáng tự hào, nhiều năm liền tập thể, cá nhân đã được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý; thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức Phòng qua các thời kỳ luôn cố gắng học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên, từ những cán bộ kỹ thuật Trung cấp khi mơi thành lập, đến nay có 100% cán bộ trình độ Đại học, trong đó có trình độ Thạch sỹ và Tiến sỹ, tạo được niềm tin đối với lãnh đạo cấp trên, nhiều đồng chí được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo của Chi cục, của Sở Nông nghiệp và PTNT và của UNBD tỉnh.

        Tự hào với những kết quả thành tích đạt được, thế hệ cán bộ công chức, viên chức Phòng Quản lý bảo vệ rừng hôm nay tiếp tục phát huy truyền thống kết quả đạt được, tiếp tục rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, chấp hành kỷ luật kỷ cương, xây dựng tập thể đoàn kết, tham mưu lãnh đạo Chi cục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng bền vững./.

LÃNH ĐẠO PHÒNG QUA CÁC THỜI KỲ

TT

Họ và tên

Quê quán

    Giai đoạn

Ghi chú

                    I. Trưởng phòng

1

Lê Quang Nơ

Đông Hoàng, Đông Sơn

1973 - 1982

Đã mất

2

Hoàng Nghĩa Ân

Nam Đàn, Nghệ An

1982 - 1994

Đã Mất

3

Lê Thế Long

Hoằng Đại, Hoằng Hóa

1994 - 2005

 

4

Lê Văn Toàn

Hải Nhân, Tĩnh Gia

2005 - 2006

 

5

Vũ Văn Vân

Vĩnh Ninh, Vĩnh Lộc

2006 - 2011

 

6

Lê Xuân Cải

Định Công, Yên Định

2011 đên nay

 

                       II. Phó Trưởng phòng

1

Bùi Văn Phan

Thạch Thành, Thanh Hóa

   1982 - 1994

Đã Mất

2

Lê Ngọc Trực

Hoằng Hóa, Thanh Hóa

   1994 - 2005

 

3

Mai Hữu Phúc

Nga Hưng, Nga Sơn

 

 

4

Trương Nho Tự

Hậu Lộc, Thanh Hóa

 

 

5

Lê Văn Mạnh

Thọ Nguyên, Thọ Xuân

 

 

6

Mai Văn Chuyên

Đông Tân, Đông Tân

 

 

7

Trịnh Đăng Tình

Xuân Phong, Thọ Xuân

 

 

9

Nguyễn Ngọc Huy

Đông Thanh, Đông Sơn

 

 

10

Phạm Văn Nhung

Thúy Sơn, Ngọc Lặc

 

 

11

Nguyễn Duy An

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc

 

 

BIÊN CHẾ HIỆN TẠI CỦA PHÒNG:

(Đồng chí: Đàm Văn Hùng  - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Chi cục trưởng chúc mừng thành công Đại hội Chi bộ phòng QLBVR lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 – 2025)

1. Lê Xuân Cải

- Sinh ngày 04/7/1964; Dân tộc: Kinh;

- SĐT: 0919019647

- Quê quán: xã Định Công, H.Yên Định,T. Thanh Hóa

- Nơi thường trú:  số  27/1 Đường Phú Chung, P. Phú Sơn, TP. Thanh Hóa

- Chức vụ hiện nay:

+ Tổ chức đoàn thể: Phó Chủ tịch Công đoàn Chi cục Kiểm lâm

+ Chính quyền: Trưởng phòng;  thời gian từ 10/2011 đến nay;

+  Đảng:  Bí thư chi bộ các nhiệm kỳ: nhiệm kỳ 2011 – 2013; nhiệm kỳ 2013 - 2015; nhiệm kỳ 2015 - 2017; nhiệm kỳ 2017 – 2019; nhiệm kỳ 2019 – 2022; nhiệm kỳ 2022 – 2025.

2. Trịnh Đăng Tình

- Sinh ngày 10/7/1982; Dân tộc: Kinh;

- số điện thoại: 0946050333

- Quê quán: xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

- Nơi thường trú: số 74 Nguyễn Văn Hồ, Phường An Hưng, tp Thanh Hóa;

- Chức vụ hiện nay:

+ Chínhquyền: Phó trưởng phòng; Thời gian từ 7/2011đến nay;

+  Đảng: Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025

3. Phạm Văn Nhung

- Sinh ngày 11/3/1963; Dân tộc: Mường;

- Số điện thoại: 0904605689

- Quê quán: xã Thúy Sơn, H. Ngọc Lặc, T.Thanh Hóa;

- Nơi thường trú: số 13b/5 Ngô Sỹ Liên, P. Tân Sơn, TP. Thanh Hóa;

- Chức vụ hiện nay:

+ Chính quyền:  Phó trưởng phòng; thời gian từ 8/2013 đến nay;

+  Đảng: Phó Bí thư chi bộ các nhiệm kỳ 2015 - 2017; nhiệm kỳ 2017 - 2019; nhiệm kỳ 2019 - 2022;

+ Tổ chức đoàn thể: Phó chủ tịch Công đoàn cơ quan Chi cục Kiểm lâm, nhiệm kỳ 2017 – 2022

4. Nguyễn Đức Hòa  

 - Sinh ngày 22/10/1981; Dân tộc: Kinh;

  - Số điện thoại: 0984217586

  - Quê quán: xã Đại Lộc, h. Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa;

   - Nơi thường trú: Lô 29, MB1040, P. Quảng Hưng, tp Thanh Hóa;

   - Chức vụ hiện nay: Kiểm lâm viên

   - Thời gian công tác tại Phòng từ 8/2011 đến nay.

 5. Vũ Ngọc Luật     

- Sinh ngày 07/6/1983; Dân tộc: Kinh; số điện thoại: 0868746268

- Quê quán: xã Hoằng Yến, huyện Hoằng Hóa,  tỉnh Thanh Hóa;

 - Nơi thường trú: 146 Nguyễn Doãn Chất, phường Quảng Cát, tp Thanh Hóa;

 - Chức vụ hiện nay: Kiểm lâm viên

 -  Thời gian công tác tại Phòng từ năm 2021 đến nay.

6. Hoàng Bùi Tư

- Sinh ngày 15/8/1974; Dân tộc: Kinh; số điện thoại: 0835786668

- Quê quán: Thôn Trạch Hồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Nơi thường trú: Thôn Trạch Hồng, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa;

- Chức vụ hiện nay: Kiểm lâm viên

-  Thời gian công tác tại Phòng từ 12/2018 đến nay.   

7. Phạm Bá Toàn

- Sinh ngày 15/8/1987; Dân tộc: Kinh; số điện thoại: 0973739383

- Quê quán: xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Nơi thường trú: số 93 Đào Duy Từ, phường Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa;

 - Chức vụ hiện nay: Chuyên viên

  -  Thời gian công tác tại Phòng từ 01/2021đến nay

8. Nguyễn Thương Huyền

- Sinh ngày 01/5/1995; Dân tộc: Kinh;

- Số điện thoại: 0947931888

- Quê quán: xã Hoằng Đại, tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa;

- Nơi thường trú: HH 12 -16 Vinhom phường Đông Hải, tp  Thanh Hóa;

- Chức vụ hiện nay: Kiểm lâm viên

-  Thời gian công tác tại Phòng từ 5/2020 đến nay.

          

Tác giả: PHÒNG QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG
Số lượt đọc : 524 - Cập nhật lần cuối: 05/04/2023 01:04:31 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành