??<%@ control language="C#" autoeventwireup="true" inherits="UserControls_Common_Banner, App_Web_pqydfceg" %> <table class="tableCategory" width="100%"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <tr> <td COLSPAN=2> <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="315" Width="1000px" style="border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid" /> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="height: 10px" width = "80%" > <MARQUEE SCROLLDELAY=100> <span class="titleFocus-link"> <font size="3" color="Red"> <i>Nhi?t li?t ch?o m?ng k? ni?m 50 nm th?nh l?p l?c l??ng Ki?m l?m Vi?t Nam 21/5/1973-21/5/2023!</i> </font> </span> </MARQUEE> </td> <td align="right" style="height: 10px"> <asp:HyperLink ID="hplLanguage" runat="server" ToolTip="Vietnamese" CssClass="language">English version</asp:HyperLink></td> </tr> </table>
Skip Navigation Links
Trang chủ     
Giới thiệu
Hỏi đáp -
Tin tức - Sự kiện
QLBV rừng
SD&PT rừng
Bảo tồn thiên nhiên
Thanh tra pháp chế
Xây dựng lực lượng
Hành chính Tổng hợp
Đoàn Thanh niên
Hỏi đáp
QLBV rừng 25/08/2023:09:21:35
Hạt Kiểm lâm Ven Biển tiến hành làm đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra, di chuyển lực lượng, phương tiện, máy móc phục vụ công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa

Căn cứ Quyết định số 67/2021/QĐ-UBND, ngày 07/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành phương án phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025; Quyết định 3110/QĐ-UBND, ngày 11/8/2023 của UBND huyện Hoằng Hóa về việc phê duyệt phương án làm đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra, di chuyển lực lượng, phương tiện, máy móc phục vụ công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Hoằng Hóa.

Hạt Kiểm lâm Ven Biển tiến hành làm đường băng cản lửa kết hơp với đường tuần tra, di chuyển lực lượng, phương tiện, máy móc phục vụ công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 2 xã Hoằng Xuân và Hoằng Trung,  huyện Hoằng Hóa. Hạt Kiểm lâm sử dụng cưa xăng, máy dao phát thực bì, dao phát để phát dọn toàn bộ thực bì trong phạm vi đường băng; cây bụi, cây gỗ phi mục đích đều phát sát gốc và cắt thành từng đoạn ngắn, gom thành từng bó đưa ra khỏi rừng hoặc băm nhỏ, dàn mỏng rải đều, vùi lấp để phát huy hiệu quả. Lực lượng tham gia chính là chủ rừng, lực lượng dân quân tự vệ và lao động ở địa phương.

Hạt Kiểm lâm Ven Biển chủ trì phối hợp Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Hoằng Hóa, cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Xuân, xã Hoằng Hải và các đơn vị chức năng tổ chức triển khai nội dung làm đường băng an toàn, hiệu quả, không ảnh hưởng đến tài nguyên rừng./.

Một số hình ảnh làm đường băng

Tác giả: Hoàng Thị Liên, Hạt Kiểm lâm Ven Biển
Số lượt đọc : 279 - Cập nhật lần cuối: 25/08/2023 09:08:35 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành