??<%@ control language="C#" autoeventwireup="true" inherits="UserControls_Common_Banner, App_Web_pqydfceg" %> <table class="tableCategory" width="100%"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> <tr> <td COLSPAN=2> <asp:Image ID="Image1" runat="server" Height="315" Width="1000px" style="border-right: gray 1px solid; border-top: gray 1px solid; border-left: gray 1px solid; border-bottom: gray 1px solid" /> </td> </tr> <tr> <td align="left" style="height: 10px" width = "80%" > <MARQUEE SCROLLDELAY=100> <span class="titleFocus-link"> <font size="3" color="Red"> <i>Nhi?t li?t ch?o m?ng k? ni?m 50 nm th?nh l?p l?c l??ng Ki?m l?m Vi?t Nam 21/5/1973-21/5/2023!</i> </font> </span> </MARQUEE> </td> <td align="right" style="height: 10px"> <asp:HyperLink ID="hplLanguage" runat="server" ToolTip="Vietnamese" CssClass="language">English version</asp:HyperLink></td> </tr> </table>
Skip Navigation Links
Trang chủ     
Giới thiệu
Hỏi đáp -
Tin tức - Sự kiện
QLBV rừng
SD&PT rừng
Bảo tồn thiên nhiên
Thanh tra pháp chế
Xây dựng lực lượng
Hành chính Tổng hợp
Đoàn Thanh niên
Hỏi đáp
Tin tức - Sự kiện 26/05/2023:14:23:03
Hạt Kiểm lâm Thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hạt Kiểm lâm Thị xã Nghi Sơn đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Quản lý nguyên nhân gây cháy rừng do sử dụng lửa bất cẩn của chủ rừng, người dân trong xử lý thực bì trồng rừng, đốt dọn rác thải sinh hoạt trong và ven rừng” trong mùa nắng nóng năm 2023.

         Thực hiện thông báo Số: 05/TB-CCKL ngày 13/02/2023 nhiệm vụ trọng tâm của cơ sở. Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn đã xây dựng kế hoạch số 16/KH-KLNS ngày 20/02/2023 về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm như:

         - Công tác tuyên truyền: Đẩy mạnh, đa dạng dạng hóa hình thức, nội dung tuyên truyền; ký cam kết đối với các hộ gia đình, cá nhân sinh sống gần rừng trong việc chấp hành các quy định về PCCCR.

         - Hạt Kiểm lâm tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, BQL RPH Nghi Sơn rà soát, kiểm tra, xử lý các bãi rác thải tự phát trong và ven rừng, dọc các tuyến đường lớn, các tuyến đường liên xã, liên thôn. Đối với các bãi rác trung chuyển tập trung ven rừng yêu cầu đảm bảo các quy định về PCCCR (xây tường bao hoặc san ủi tạo đường băng xung quanh);

         - KLĐB tham mưu cho UBND xã, phường quản lý, giám sát chặt chẽ đối với các chủ rừng trong quá trình khai thác, tỉa thưa rừng trồng; yêu cầu đăng ký thời gian, diện tích, địa điểm thực hiện xử lý thực bì (lập sổ theo dõi). Xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.

         - Phối hợp BQL RPH Nghi Sơn, chính quyền các xã, phường rà soát, đốt giảm vật liệu cháy các khu rừng gần các bãi rác tập trung, dọc các tuyến đường giao thông ven rừng. 

         - Phân công Lãnh đạo Hạt để phối hợp chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện tại địa bàn, các tuyến đường trọng điểm, thường tập kết rác thải, rác sinh hoạt.

         * Kết quả:

         - Tăng cường thực hiện Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật: Phối hợp UBND xã, phường, Ban QLRPH Nghi Sơn tổ chức cho các hộ dân sống gần rừng ký cam kết trong việc chấp hành các quy định về PCCCR.

         - Hướng dẫn, tổ chức các hộ gia đình, cá nhân xử lý thực bì trồng rừng theo đúng quy định. Chỉ đạo KLĐB tham mưu cho UBND các xã, phường lập sổ theo dõi, quản lý xử lý thực bì trồng rừng.

         + Trong 05 tháng đầu năm đã hướng dẫn, giám sát 25 lượt chủ rừng thực hiện đốt xử lý thực bì trồng rừng, vệ sinh rừng sau khai thác đảm bảo an toàn với diện tích 55,5 ha tại 11 xã, phường.

         - Kết quả kiểm tra, rà soát, xử lý các bãi rác tự phát trong và ven rừng của UBND các xã, phường:

         + Trong 5 tháng đầu năm đơn vị đã phối hợp UBND các xã phường, Chủ rừng xử lý VLC xung quanh 02 bãi rác với diện tích 1,3 ha.

         - Số vụ cháy rừng, thiệt hại do cháy rừng từ nguyên nhân sử dụng lửa bất cẩn của chủ rừng, người dân trong xử lý thực bì trồng rừng, đốt dọn rác thải sinh hoạt trong và ven rừng; dọc các tuyến đường giao thông ven rừng: đến thời điểm hiện tại trên địa bàn chưa xảy ra vụ cháy thảm thực bì, cháy rừng nào xuất phát từ các nguyên nhân nói trên.

Tác giả: Phạm Văn Châu – Kiểm lâm viên, Hạt Kiểm lâm thị xã Nghi Sơn
Số lượt đọc : 228 - Cập nhật lần cuối: 26/05/2023 02:05:03 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành