Tin tức - Sự kiện 23/05/2023:10:43:29
Tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thi 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” tại huyện Quan Hóa năm 2023
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 799-QĐ/HU và 800-QĐ/HU, ngày 29/3/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa về việc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” đối với Đảng ủy xã Phú Xuân, xã Thiên Phủ.

         Trong thời gian từ ngày 04/4/2023 đến 18/5/2023, Huyện ủy Quan Hóa đã tổ chức kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thi 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” đối với Đảng ủy xã Phú Xuân, Đảng ủy xã Thiên Phủ và 04 Chi bộ thôn (bản). Tham gia đoàn kiểm tra có Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Quan Hóa. Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung chính sau:

         - Công tác tổ chức quán triệt Chỉ thị 13-CT/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản (gọi chung là công tác Lâm nghiệp); Việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác rừng trên địa bàn xã.

         - Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp.

         - Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 16/3/2017 của Huyện Ủy; Chỉ thị 13-CT/HU ngày 22/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

         Kết quả kiểm tra: Đảng ủy xã Phú Xuân và Đảng ủy xã Thiên Phủ đã ban hành, triển khai các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên về công tác Lâm nghiệp đến các Chi bộ bản, cán bộ, đảng viên và nhân dân; các chính sách, chế độ quản lý, bảo vệ rừng đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn xã thực hiện đầy đủ, đúng quy định như: Dự án trồng rừng; Chương trình hỗ trợ các thôn/bản vùng đệm; Khoán bảo vệ rừng là rừng tự nhiện, khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, trồng rừng; chi trả dịch vụ môi trường rừng…

         Thông qua công tác kiểm tra của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thi 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Đảng ủy xã Phú Xuân, Đảng ủy xã Thiên Phủ và 04 Chi bộ thôn (bản) nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện của cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản; làm rõ trách nhiệm và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, hạn chế, qua đó từng bước nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác lâm nghiệp và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của cấp ủy cơ sở./.

Một số hình ảnh của Đoàn công tác

Tác giả: Lê Văn Sơn – Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa
Số lượt đọc : 253 - Cập nhật lần cuối: 23/05/2023 10:05:29 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành