Tin tức - Sự kiện 05/04/2022:15:59:54
Kết luận của Chi cục trưởng tại hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Ngày 04/4/2022, Chi cục Kiểm lâm tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng

Tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Chi cục, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng chuyên môn Chi cục, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm, Đội trưởng Đội KLCĐ&PCCCR. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo Chi cục và các đại biểu dự hội nghị, Chi cục trưởng kết luận như sau:

I. Hội nghị thống nhất với dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022. Giao Phòng Hành chính tổng hợp tiếp thu ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị để hoàn thiện báo cáo, làm cơ sở để tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

II. Trong quý I, toàn ngành đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác BV&PTR, PCCCR, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần; an ninh rừng duy trì ổn định, không có “tụ điểm”, “điểm nóng” về khai thác, phá rừng, kinh doanh, chế biến, cất giữ lâm sản trái phép, không xảy ra cháy rừng; các chỉ tiêu được giao cơ bản đạt và vượt kế hoạch; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách bảo vệ và phát triển rừng năm 2022, quản lý chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; các điểm nghẽn, chuyên đề tạo đột phá, nhiệm vụ lớn và mới do Giám đốc Sở giao được khẩn trương triển khai, thực hiện hiệu quả; công tác bảo tồn thiên nhiên, các chương trình, đề tài, dự án khác được thực hiện theo kế hoạch và có chất lượng; công tác chỉ đạo điều hành, kỷ luật, kỷ cương hành chính được duy trì; công tác tài chính, kế toán được thực hiện tốt, góp phần phục vụ tốt hoạt động của toàn ngành.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I còn một số tồn tại, hạn chế: Tình trạng khai thác rừng trái pháp luật tại một số đơn vị trọng điểm có chiều hướng gia tăng; một số nhiệm vụ (công tác PCCCR, theo dõi DBR) tại một số đơn vị thực hiện chậm; công tác tham mưu cho lãnh đạo Chi cục của các phòng chuyên môn, công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương của Hạt Kiểm lâm có việc, có thời điểm hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều giải pháp mới để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra; công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại cơ sở chưa thường xuyên… Những tồn tại hạn chế trên có nhiều nguyên nhân, song chủ quan, chủ yếu là do công tác chỉ đạo điều hành của người đứng đầu tại một số đơn vị cơ sở chưa quyết liệt, chưa sâu sát cơ sở; vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa được phát huy tối đa; ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương của một số CC, VC, còn yếu, thiếu gương mẫu.

III. Về nhiệm vụ trọng tâm quý II, Chi cục trưởng yêu cầu Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị cơ sở bám sát 05 nhiệm vụ chung, 08 nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực được nêu trong báo cáo để triển khai thực hiện, phân công, gắn trách nhiệm đối với mỗi tập thể, cá nhân. Bên cạnh đó, Chi cục trưởng nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm sau:

1. Xác định công tác PCCCR, đảm bảo an ninh rừng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, cần tập trung, tranh thủ tối đa các nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị Kiểm lâm trên tuyến, đơn vị giáp ranh để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra.

2. Tăng cường công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp tại cấp huyện, cấp xã, từ quản lý, bảo vệ, phát triển và sử dụng rừng, nâng cao vai trò, vị thế của rừng và sản xuất lâm nghiệp trong phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh tại địa phương.

3. Các Hạt Kiểm lâm tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, UBND cấp huyện chỉ đạo, làm rõ trách nhiệm của chủ rừng Nhà nước, chính quyền cấp xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; trường hợp cần thiết, tham mưu tổ chức buổi làm việc chuyên đề với các xã, chủ rừng trọng điểm về công tác lâm nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

4. Các Hạt Kiểm lâm, Đội KLCĐ&PCCCR tăng cường bám nắm địa bàn cơ sở, coi trọng công tác phòng ngừa gắn với tuyên truyền, phổ biến, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, chủ rừng trong công tác QLBVR, PCCCR; kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc về an ninh rừng phát sinh trên địa bàn, không để kéo dài, thành “điểm nóng”.

5. Các phòng chuyên môn tập trung tham mưu, giải quyết tốt các điểm nghẽn trong lĩnh vực lâm nghiệp, các chuyên đề tạo đột phá trong năm 2022 và các nhiệm vụ mới được Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT giao, đảm bảo chất lượng; tăng cường đôn đốc, chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ tại đơn vị cơ sở.

6. Đẩy nhanh tiến độ triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, đề tài theo kế hoạch năm 2022; đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn được giao năm 2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng và theo đúng quy định.

7. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính và công tác quản lý cán bộ từ Chi cục đến đơn vị cơ sở; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ Kiểm lâm địa bàn, gắn với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng tình yêu nghề trong cán bộ, công chức Kiểm lâm, đặc biệt là cán bộ trẻ, mới vào ngành.

8. Phòng Sử dụng và phát triển rừng tham mưu phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tốt báo cáo, phục vụ tổng kết Chương trình phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Lát, giai đoạn 2015 - 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

9. Phòng Hành chính tổng hợp tham mưu, giải quyết các ý kiến đề xuất của đơn vị cơ sở liên quan đến công tác tài chính, tài sản; tiếp tục tham mưu chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Giao Phòng Hành chính tổng hợp làm đầu mối trong tham mưu, tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu tại tố cáo tại Chi cục; tham mưu chỉnh sửa, bổ sung mẫu báo cáo định kỳ hàng tháng cho các đơn vị cơ sở.

10. Trên cơ sở kết luận thanh tra của Thanh tra Sở, các phòng, đơn vị cơ sở nghiêm túc tiếp thu, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong thời gian sớm nhất.

Trên cơ sở báo cáo và những định hướng nhiệm vụ trong thông báo này, yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc./.

Hình ảnh tại Hội nghị:

1. Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tác giả: Trương Trọng Hòa - PTP Hành chính tổng hợp
Số lượt đọc : 1051 - Cập nhật lần cuối: 05/04/2022 03:04:54 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành