Tin tức - Sự kiện 04/07/2018:08:03:24
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn
Thực hiện Thông báo số 14/TB-CCKL ngày 02/3/2018 của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa về nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị cơ sở năm 2018; Công văn số 228/CCKL-QLBVR ngày 17/5/2018 của Chi Cục Kiểm lâm Thanh Hóa về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Kiểm lâm viên địa bàn năm 2018. Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã ban hành kế hoạch số 19/KH-KLQH ngày 14/6/2018 về việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn, năm 2018.

Trong thời gian 02 ngày, từ ngày 27-28/6/2018, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn, năm 2018. Tham gia tập huấn có đầy đủ 25 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong đơn vị, với 05 chuyên đề được giới thiệu:

1. Chuyên đề Lãnh đạo để thành công: Giới thiệu về kỹ năng lãnh đạo và thay đổi tư duy làm việc trong tình tình mới hiện nay.

2. Lĩnh vực thanh tra pháp chế: Kỹ năng thực hành pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, kiểm soát, giám sát khai thác; tham mưu cho Hạt trưởng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính.

3. Lĩnh vực Quản lý bảo vệ rừng: Kỹ năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện phương án phòng cháy chữa cháy rừng; xác định và xây dựng bản đồ quản lý vùng trọng điểm cháy, quản lý nương rẫy; kiểm soát nguồn lửa, các nguyên nhân gây cháy rừng. Kỹ năng xử lý tình huống trong công tác PCCCR, kỹ năng sử dụng máy định vị GPS trong công tác thiết kế trồng rừng, theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

4. Lĩnh vực Tổ chức xây dựng lực lượng: Kỹ năng tham mưu tổ chức đối thoại với nhân dân theo quy định tại Đề án 500.

5. Lĩnh vực Bảo tồn thiên nhiên: Kỹ năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ rừng đặc dụng trên địa bàn; công tác phối hợp với Kiểm lâm tiểu khu; quản lý cơ sở gây nuôi sinh trưởng, sinh sản động vật hoang dã. Kỹ năng nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác bảo tồn và phát triển rừng bền vững đa dạng sinh học, công tác nghiên cứu thu thập mẫu vật, tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học tại Khu bảo tồn các loài hạt trần quý, hiếm Nam Động.

Thông qua nội dung tập huấn, Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa đã xây dựng tài liệu, hướng dẫn cụ thể từng chuyên đề cho Kiểm lâm địa bàn. Sau tập huấn, Kiểm lâm địa bàn (KLĐB) đã được kiểm tra trực tiếp bằng việc giải quyết các tình huống cụ thể tại địa phương, viết bài thu hoạch cho toàn khóa tập huấn. Với kết quả đó, đã góp phần nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho KLĐB để làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn thực hiện hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật; gắn lý thuyết với thực tiễn, nêu các vấn đề, tình huống cụ thể để KLĐB thảo luận, bàn bạc, trao đổi kinh nghiệm, đi sâu vào các vấn đề còn thiếu và yếu để kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế của KLĐB; từ đó làm cơ sở để Lãnh đạo Hạt, Trạm trưởng hướng dẫn, kèm cặp KLĐB yếu kém, hạn chế.

Một số hình ảnh tại hội nghị tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Kiểm lâm địa bàn, năm 2018

Đồng chí Lê Kim Du – Hạt trưởng hướng dẫn chuyên đề Lãnh đạo để thành công 

Đồng chí Lê Văn Sơn – Phó Hạt trưởng hướng dẫn chuyên đề Bảo tồn thiên nhiên

Đồng chí Hoàng Văn Hùng – Phó Hạt trưởng hướng dẫn chuyên đề Quản lý bảo vệ rừng

Các hoạt động thảo luận nhóm của Kiểm lâm viên tham gia tập huấn 

 

Tác giả: Lê Văn Sơn
Số lượt đọc : 375 - Cập nhật lần cuối: 04/07/2018 08:07:24 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này