Xây dựng lực lượng 17/04/2023:14:43:36
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HẠT KIỂM LÂM HUYỆN THẠCH THÀNH

          Huyện Thạch Thành có tổng diện tích tự nhiên là 55.921,7 ha, trong đó diện tích có rừng: 24.446,9 ha (Diện tích rừng đặc dụng: 3.910,3 ha; rừng phòng hộ: 5.689,3 ha; Rừng sản xuất: 12.926,4 ha; rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 1.920,9 ha).

          Ngày 15/11/1973 Hạt Kiểm lâm Thạch Thành được thành lập bao gồm văn phòng Hạt và 04 trạm trực thuộc, với 16 đồng chí cán bộ nhân viên, hầu hết là bộ đội chuyển ngành, tuổi đời bình quân cao, thực hiện các nhiệm vụ đã được quy định tại Nghị định 101/CP và thực hiện những quy định trong Pháp lệnh quy định việc bảo vệ rừng được ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 06/9/1972, với tên gọi Hạt Kiểm lâm nhân dân Thạch Thành, đặt dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện và sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục Kiểm lâm nhân dân tỉnh Thanh Hóa. cán bộ nhân viên Kiểm lâm được trang bị phù hiệu, cấp hiệu để thi hành nhiệm vụ QLBVR ở địa phương.

          Đến năm 1981 thực hiện Nghị định số 386/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lại hệ thống tổ chức của lực lượng Kiểm lâm: Chi cục Kiểm lâm là đơn vị hoàn chỉnh trực thuộc Sở Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm làm nhiệm vụ chủ yếu là QLBVR và kiểm soát lâm sản trên địa bàn toàn huyện và trực tiếp thực hiện việc giao đất, giao rừng theo Quyết định 184/HĐBT.

          Ngày 12/8/1991 Quốc hội thông qua Luật Bảo vệ và phát triển rừng, ngày 18/5/1994 Chính phủ ban hành Nghị định 39/CP về hệ thống tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Kiểm lâm. Hạt Kiểm lâm Thạch Thành vẫn là đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa, được biên chế 17 cán bộ công chức, sắp xếp bố trí tại 03 trạm cửa rừng và văn phòng Hạt. Nhiệm vụ chính của Hạt thời gian này là: Kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật bảo vệ và phát triển rừng; đấu tranh ngăn chặn những hành vi vi phạp pháp luật về rừng; thực hiện việc quản lý rừng và bảo vệ rừng; tuyên truyền và vận động nhân dân bảo vệ và xây dựng vốn rừng; thực hiện việc giao đất lâm nghiệp theo Nghị định 02/CP.

          Từ năm 1999 đến 2003: Để đáp ứng công tác QLBVR của các cấp chính quyền từ cơ sở, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 245/1998/QĐ-TTg ngày 21/12/1998 về thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước của các cấp về rừng và đất lâm nghiệp. Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã lập Đề án "Đổi mới tổ chức quản lý bảo vệ rừng theo hướng xã hội hóa" được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 38/QĐ-UB ngày 07/01/2000. Thời điểm này Hạt Kiểm lâm Thạch Thành được định biên 15 đồng chí, được sắp xếp bố trí tại 01 trạm và văn phòng Hạt. Nhiệm vụ chính của Hạt là thanh mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, thanh tra kiểm tra việc thi hành pháp luật về rừng, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

          Từ năm 2004 đến năm 2017: Thực hiện Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 2004, ngày 16/10/2006 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2006/NĐ-CP  về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm. Để thực hiện tốt nhiệm vụ QLBVR, đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước, lực lượng Kiểm lâm đã không ngừng kiện toàn về tổ chức, đến nay Hạt chính thức được định biên 13 cán bộ công chức, được bố bố trí tại văn phòng và 01 trạm cửa rừng. Nhiệm vụ của Hạt là thanh mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, thanh tra kiểm tra việc thi hành pháp luật về lâm nghiệp, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ, phát triển rừng và PCCCR.

          Giai đoạn từ năm 2017 đến nay, thực hiện Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2019/NĐ-CP, ngày 01/01/2019 về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần Luật Lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành hiện nay được phân bổ 12 công chức, viên chức, lao động hợp đồng, trong đó: 01 đồng chí trình độ Thạc sỹ, 9 đồng chí trình độ Đại học, 01 đồng chí trình độ trình độ Trung cấp, 01 đồng chí trình độ trình độ Sơ cấp nghề, được bố trí tại văn phòng hạt và 01 trạm kiểm lâm (Trạm Thạch Quảng). Đơn vị luôn quan tâm quán triệt đến cán bộ công chức, viên chức thực hiện tốt 5 điều kỷ luật đối với người cán bộ Kiểm lâm, lấy chất lượng và hiệu quả công tác làm thước đo mức hoàn thành nhiệm vụ, nhằm thực hiện tốt chức năng thừa hành pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện công tác QLNN về lâm nghiệp, đặc biệt quan tâm tuyên truyền giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách về quản lý bảo vệ và phát triển rừng, quản lý khai thác và sử dụng lâm sản, từng bước đẩy nhanh tiến trình xã hội hóa công tác lâm nghiệp có hiệu quả.

          Với sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng Kiểm lâm huyện Thạch Thành, cùng sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Công an, Quân đội, chính quyền các xã và chủ rừng Nhà nước, các biện pháp bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được tăng cường - đã mở nhiều đợt kiểm tra truy quét các tụ điểm có phát sinh khai thác, buôn bán, vận chuyển, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép, đặc biệt chú trọng các khu vực còn giầu tài nguyên, các khu vực giáp ranh huyện Bá Thước, tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương, an ninh rừng đã cơ bản ổn định theo hướng bền vững; độ che phủ rừng từ trên 30% những năm đầu thế kỷ XXI, đến nay cùng với việc tuyên truyền và thực hiện các dự án trồng rừng, diện tích rừng đã tăng lên, độ che phủ đạt 44,63% vào năm 2022.  Những đóng góp của Hạt Kiểm lâm Thạch Thành trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR, nhiều năm qua, nhiều cá nhân và tập thể Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm, Huyện ủy, UBND huyện Thạch Thành ghi nhận và tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

Một số hình ảnh hoạt động của Hạt Kiểm lâm huyệnThạch Thành

 

Đại hội Công đoàn bộ phận Hạt KL Thạch Thành lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2023-2028

 

Tuần tra rừng

 

Tác giả: HẠT KIỂM LÂM HUYỆN THẠCH THÀNH
Số lượt đọc : 212 - Cập nhật lần cuối: 17/04/2023 02:04:36 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành