QLBV rừng 28/07/2022:14:51:18
Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 sẵn sàng lên đường hỗ trợ các đơn vị chữa cháy rừng khi được Chi cục điều động.
Hiện nay thời tiết nắng nóng, khô hanh được dự báo còn tiếp tục xảy ra trên diện rộng và dài ngày. Diện tích rừng trên địa bàn các huyện đã ở mức cảnh báo cháy rừng cấp IV, cấp V. Để tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR); chủ động ứng phó với các nguy cơ cháy rừng, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có trên địa bàn toàn tỉnh, Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1 đã chủ động ký biên bản với các Hạt Kiểm lâm huyện về công tác phối hợp chữa cháy rừng cũng như thực hiện các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn các huyện khi các Hạt cần hỗ trợ.

              Theo đó, đơn vị đã tham mưu tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nội dung Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.;Chủ động triển khai phương châm "4 tại chỗ" và “5 sẵn sàng” trong công tác PCCCR, ngăn chặn kịp thời không để nguy cơ cháy rừng xảy ra đến toàn thể công chức, viên chức, người Lao động trong đơn vị. 

              Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân trong công tác PCCCR cũng như các chủ hàng các xe vị phạm đơn vị đã bắt giữ, xử lý. 

              Chỉ đạo lực lượng cán bộ trong đơn vị bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ; trong suốt thời gian có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng khi có thông báo cháy rừng cấp IV, cấp V; Tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ và phương tiện, dụng cụ, thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR để kịp thời tham gia chữa cháy rừng khi có cháy rừng xảy ra. Chủ động đôn đốc, hướng dẫn thực hiện hiệu quả; định kỳ (cuối mùa khô) hoặc đột xuất (khi có phát sinh, vướng mắc) báo cáo BCĐ tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.

Tác giả: Lê Thị Hòa – Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR Số 1
Số lượt đọc : 337 - Cập nhật lần cuối: 28/07/2022 02:07:18 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành