Giới thiệu 10/07/2024:08:17:22
Phòng Hành chính - Tổng hợp

 

Phụ trách phòng:  

   
Đ/c: Trương Trọng Hòa  
 CQ: 3.717.397  
 DD: 0977.645.886  
 Email: truongtronghoavfu@gmail.com  

        Chức năng, nhiệm vụ của phòng Hành chính – Tổng hợp: (Trích Quyết định số 674/QĐ-SNN&PTNN ngày 25/9/2019 của Sở Nông nghiệp & PTNN Thanh hóa) 

Tham mưu giúp Chi cục trưởng và thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Xây dựng và tổng hợp quy hoạch, kế hoạch, công tác tài chính của Chi cục trình cấp có thẩm quyền theo quy định, phân bổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc; hướng dẫn, tổ chức chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các quy định hiện hành về kế toán tài chính trong Chi cục Kiểm lâm; chủ trì kiểm tra, thẩm định quyết toán tài chính của Văn phòng Chi cục và các đơn vị trực thuộc; tổng hợp trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ về kế hoạch, kế toán, thống kê, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Chi cục, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do Chi cục Kiểm lâm làm chủ đầu tư.

4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Chi cục và các đơn vị cơ sở theo chế độ chính sách của Nhà nước; mua sắm, quản lý, cấp phát tài sản, công cụ chuyên dùng, phương tiện, vật tư, hàng hoá của Chi cục Kiểm lâm; chủ trì phối hợp với phòng Tổ chức tuyên truyền và xây dựng lực lượng quản lý, mua sắm cấp phát Giấy chứng nhận Kiểm lâm, trang phục và các phụ kiện đi kèm cho lực lượng Kiểm lâm.

5. Xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác tháng, năm; thực hiện công tác báo cáo tuần, tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất của Chi cục; thông báo lịch họp, lịch làm việc của cơ quan; thông báo kết luận giao ban Chi cục; đôn đốc thực hiện chương trình, kế hoạch đã được thông qua; chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn chỉ đạo thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

6. Thực hiện công tác quản trị văn phòng; công tác văn thư, lưu trữ, quản lý các con dấu, kho, quỹ, quản lý xe công vụ, theo dõi nhật trình xe, cấp phát, thanh toán xăng, dầu cho các loại phương tiện thuộc Văn phòng Chi cục.

7. Quản trị mạng máy tính và là đầu mối triển khai ứng dụng công nghệ thông tin của Chi cục Kiểm lâm; tổ chức và tham gia các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phòng phụ trách; duy trì, cải tiến, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO, thực hiện công tác cải cách hành chính.

8. Tổ chức tiếp công dân và thực hiện các quy định về tiếp công dân theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện tiếp đón, hướng dẫn khách đến thăm và làm việc, trang trí khánh tiết, phục vụ, là đầu mối chính trong việc chuẩn bị điều kiện vật chất để tổ chức các cuộc hội nghị, mở các lớp tập huấn, kỷ niệm các ngày lễ lớn do Chi cục tổ chức. Đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ tài sản của cơ quan.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm giao.

 

Số lượt đọc : 6761 - Cập nhật lần cuối: 10/07/2024 08:07:22 AM
 
Gửi Email   In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành