QLBV rừng 18/02/2021:15:32:09
Huyện Thạch Thành triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2021
Huyện Thạch Thành nằm về phía tây bắc của tỉnh Thanh Hóa, phía Bắc giáp tỉnh Hòa Bình, Ninh Bình; phía Tây giáp huyện Cẩm Thủy, Bá Thước; phía đông giáp huyện Hà Trung; phía Nam giáp huyện Vĩnh Lộc. Trên địa bàn có đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45 và Quốc lộ 217 B đi qua.

Toàn huyện có 23 xã và 02 thị trấn, với tổng diện tích tự nhiên là: 55.922 ha, trong đó diện tích có rừng: 25.953,96 ha (Rừng đặc dụng: 4.339,31 ha; Rừng phòng hộ: 5.521,92 ha; Rừng sản xuất: 15.322,03 ha; rừng ngoài quy hoạch 3 loại rừng: 770,7 ha). Tài nguyên rừng trên địa bàn chủ yếu là rừng tái sinh, rừng trồng, 03 xã có rừng đặc dụng là rừng tự nhiên thuộc Vườn Quốc gia Cúc Phương quản lý với diện tích 4.339,31 ha (Thành Yên, Thành Mỹ, Thạch Lâm), đây là nơi dễ bị các đối tượng lợi dụng khai thác gỗ và săn, bẫy bắt động vật rừng trái phép. Ngoài ra khu vực các xã Thạch Tượng, Thạch Lâm giáp ranh với huyện Cẩm Thuỷ, huyện Bá Thước (Thanh Hóa) và huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) cũng là địa bàn dễ bị các đối tượng lợi dụng khai thác gỗ trái phép. Trên địa bàn có một số xã có diện tích rừng tự nhiên tái sinh nghèo kiệt như Thành Yên, Thành Minh, Thị trấn Vân Du, Thành Tâm luôn tiềm ẩn nguy cơ phá rừng để lấy đất trồng rừng, trồng mía và trồng cây ăn quả.

Mặt khác, Thạch Thành là một trong những huyện trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao của tỉnh Thanh Hoá, với diện tích rừng trồng lớn, đặc biệt là diện tích rừng Thông 1.066,6 ha là vùng rất dễ xảy ra cháy rừng và cháy rừng lớn.

Giao thông đi lại thuận tiện, có nhiều tuyến đường đi qua như đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 45, Quốc lộ 217B, cũng như các tuyến tỉnh lộ 523, 516,... cùng hệ thống đường liên xã, liên thôn được nhựa hóa và bê tông hóa nên rất thuận lợi cho việc giao thương vận chuyển hàng hóa nói chung của người dân cũng như hoạt động vận chuyển lâm sản trái pháp luật của các đối tượng nói riêng.

Trong những năm qua được sự quan tâm của lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, HĐND huyện, sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của UBND từ huyện đến xã; sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp Nhân dân; cùng với sự tham mưu tích cực, kịp thời của Hạt Kiểm lâm, trên địa bàn đã tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp để bảo vệ rừng, PCCCR. Đặc biệt chú trọng giải pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVR, PCCCR đến cộng đồng dân cư, đồng thời tăng cường và đẩy mạnh việc phối hợp lực lượng thực hiện các hoạt động thanh tra, tuần tra, kiểm tra rừng tại gốc và chống buôn lậu lâm sản. Từ đó, nhận thức, ý thức bảo vệ rừng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn có bước chuyển biến tích cực; an ninh rừng trên địa bàn cơ bản ổn định, nhiều năm liền không xảy ra "điểm nóng", "tụ điểm" phức tạp về phá rừng, khai thác rừng, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái phép, và đặc biệt, tuy là huyện trọng điểm cháy nhưng không xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, an ninh rừng, cháy rừng luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ trên địa bàn.

Nhằm giữ vững ổn định an ninh rừng trên địa bàn huyện tại các khu vực trọng điểm, chủ động, hạn chế thấp nhất các vụ cháy rừng, khai thác, phá rừng trái phép trên địa bàn các khu vực giáp ranh các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, khu vực rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương (khu vực nằm trên địa giới hành chính của huyện Thạch Thành); các khu vực trọng điểm cháy, không để xảy ra các tụ điểm về khai thác, phá rừng, buôn bán, kinh doanh, vận chuyển, chế biến lâm sản, nuôi sinh trưởng sinh sản ĐVR trái phép, cháy rừng. Ngay từ cuối năm 2020, Hạt Kiểm lâm Thạch Thành đã phối hợp với các phòng, ban của huyện tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn, với các mục tiêu cụ thể:

- Nâng cao trách nhiệm của Chính quyền, các chủ rừng, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Thực hiện đồng bộ các giải pháp từ công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, phối hợp đấu tranh chống buôn lậu lâm sản, phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm.

- Bảo đảm có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa Hạt Kiểm lâm với các lực lượng Công an, Quân sự, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương, Dân quân tự vệ, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn huyện trong công tác bảo vệ rừng, PCCCR và chống buôn lậu lâm sản. Theo dõi tình hình địa bàn, tuyến vận chuyển, đối tượng, phương tiện vận chuyển lâm sản trái pháp luật để kiểm tra, bắt giữ kịp thời, xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công tác phối hợp giữa các lực lượng tham gia bảo vệ rừng, PCCCR phải đặt dưới sự lãnh đạo của Cấp uỷ Đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là cấp xã với sự tham gia tích cực của các cơ quan Kiểm lâm, Công an, Quân sự từ huyện đến xã với vai trò nòng cốt là lực lượng DQTV, lực lượng Công an xã và Kiểm lâm công tác tại địa bàn.

Đề ra các nhóm giải pháp để thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó:

- Công tác chỉ đạo điều hành: Đặt dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, trực tiếp chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện trong công tác quản lý bảo vệ rừng, PCCCR. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững từ huyện đến cơ sở.

- Thực hiện công tác tuyên truyền: Tổ chức thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch liên tịch số 27/KHLT/BTG-BDV-VPTU-MTTQ-ĐTN-CCKL giữa Chi cục Kiểm lâm với Ban Tuyên giáo, Ban dân vận, Văn phòng tỉnh uỷ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn Thanh niên; các văn bản chỉ đạo của cấp trên; duy trì hoạt động có hiệu quả của tổ tuyên truyền ở các thôn với các hình thức, nội dung, phương pháp phù hợp với từng địa phương để chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng, PCCCR đến các tầng lớp nhân dân; đặc biệt là cộng đồng dân cư đang sinh sống khu vực gần rừng và ven rừng, chú trọng công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, của thôn.

- Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện phong trào khu dân cư 3 “không” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới nhằm phát huy vai trò của cộng đồng dân cư, của BQL thôn, người có uy tín trong công tác bảo vệ rừng và PCCCR tại cơ sở.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Đề án “tiếp nhận và xử xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, đề nghị của nhân dân về công tác Kiểm lâm”, chú trọng việc cài cắm thông tin và đối thoại với nhân dân cấp thôn, xã.

- Đẩy mạnh công tác phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu lâm sản và động vật rừng giữa Kiểm lâm với lực lượng Công an, Quân sự, các Trạm Kiểm lâm VQG Cúc Phương. Nâng cao vai trò, trách nhiệm phối hợp giữa các bên.

- Chủ tịch UBND xã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng để quản lý địa bàn, tuyến đường vận chuyển lâm sản ra đường Hồ Chí Minh, từ các xã Thành Yên, Thạch Lâm, Thạch Tượng. Khi cần thiết phải huy động lực lượng địa phương, DQTV, phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông, Trạm Kiểm lâm số 4, số 10, số 12, số 3 của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Cúc Phương và các lực lượng khác để quản lý ngay tại địa bàn.

- Tăng cường kiểm tra đối với các chủ rừng là hộ gia đình trong thực hiện công tác BVR, PCCCR trên diện tích được giao.

- Hạt Kiểm lâm phối hợp các ban, ngành, UBND cấp xã tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ rừng, tố giác các đối tượng vi phạm. Phân công cho từng thành viên Ban chỉ đạo thực hiện chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững xã phụ trách các thôn, gắn trách nhiệm cá nhân trong công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác BVR, PCCCR tại cơ sở; chỉ đạo các lực lượng Công an, Dân quân tự vệ địa phương phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn vi phạm tại gốc và truy đuổi, bắt giữ đối tượng, phương tiện vi phạm, xác minh đối tượng, nguồn gốc lâm sản để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các mục tiêu, các nhóm giải pháp huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ thực hiện theo từng nhóm giải pháp đã xác định.

Tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, vào cuộc của các ban ngành, đoàn thể, sự chung tay bảo vệ rừng, PCCCR của các tầng lớp nhân dân, an ninh rừng trên trên địa bàn huyện Thạch Thành luôn ổn định, không xảy ra cháy rừng.

Tác giả: Lê Nguyên Chất - Hạt Kiểm lâm Thạch Thành
Số lượt đọc : 42 - Cập nhật lần cuối: 18/02/2021 03:02:09 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này