Tin tức - Sự kiện 04/02/2021:14:22:38
Hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2020, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021
Ngày 18/01/2021, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Kiểm lâm và hoạt động Công đoàn năm 2020, phát động thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021.

        Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Cao Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT; đồng chí Đào Công Bình - Chủ tịch Công đoàn Ngành NN&PTNT. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm vùng II; Phòng Tổ chức cán bộ và Phòng Kế hoạch Tài chính Sở; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bến En và 03 Khu BTTN Xuân Liên, Pù Hu, Pù Luông; lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn Chi cục; Hạt trưởng, Đội trưởng, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị trực thuộc. Đồng chí Mai Hữu Phúc - Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng và đồng chí Đàm Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn lực lượng đồng chủ trì hội nghị.

Năm 2020, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, lực lượng Kiểm lâm đã làm tốt vai trò tham mưu nòng cốt cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có liên quan, đồng thời đề ra nhiều giải pháp chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, toàn diện trên các lĩnh vực công tác. An ninh rừng duy trì ổn định, các hành vi vi phạm được ngăn chặn, xử lý kịp thời; công tác PCCCR được triển khai thực hiện quyết liệt đã hạn chế đến mức thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy rừng gây ra; thực hiện tốt các nội dung tái cơ cấu, nâng cao năng suất, giá trị của ngành Lâm nghiệp; công tác bảo tồn thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, các chương trình, dự án, đề tài và nhiệm vụ khác thực hiện hoàn thành theo kế hoạch... góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành NN&PTNT Thanh Hóa và đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Về hoạt động Công đoàn, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Chi cục và Công đoàn ngành NN&PTNT, BTV Công đoàn Chi cục đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát động và động viên ĐVCĐ thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ ĐVCĐ được quan tâm thực hiện; công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho ĐVCĐ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình trạng khai thác, xâm lấn rừng nhỏ lẻ còn xảy ra tại một số huyện giàu tài nguyên rừng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật một số nơi hiệu quả chưa cao. Đầu tư cho thâm canh rừng gỗ lớn, rừng luồng còn hạn chế. Việc cấp chứng chỉ FSC gặp nhiều khó khăn; việc xây dựng phương án QLRBV của một số chủ rừng còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, phát triển vùng nguyên liệu đối với sản phẩm lợi thế chưa có nhiều chuyển biến; liên kết giữa người trồng rừng và cơ sở kinh doanh chế biến bước đầu được hình thành nhưng số lượng còn ít; cơ sở hạ tầng ngành lâm nghiệp còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu hiện nay. BCH Công đoàn một số đơn vị cơ sở chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm; một số ĐVCĐ chưa chịu học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên; phong trào thi đua xanh, sạch, đẹp có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu.

Năm 2021, bên cạnh những thuận lợi như sự quan tâm, chỉ đạo từ trung ương đến cơ sở đối với ngành Lâm nghiệp; hệ thống cơ chế chính sách cơ bản được hoàn thiện, đã thiết lập khung pháp lý điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực lâm nghiệp; các Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh Châu Âu (EU) như EVFTA, VPA/FLEGT giúp thúc đẩy thương mại sản phẩm gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU và các thị trường khác; cùng với đó, việc ký kết “Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ” giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (WB) hỗ trợ tích cực cho công tác BV&PTR, nâng cao thu nhập của chủ rừng trên địa bàn tỉnh… ngành Lâm nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ nét đến sản xuất lâm nghiệp; thời tiết diễn biến thất thường, tiềm ẩn nguy cơ cao gây cháy rừng; việc khai thác chính, khai thác tận dụng, tận thu lâm sản, cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt để trồng rừng sản xuất bị nghiêm cấm, trong khi nhu cầu gỗ làm nhà và gia dụng ngày càng tăng, đời sống của một bộ phận người dân miền núi còn rất khó khăn, gây áp lực lớn đối với công tác QLBV&PTR. Trước bối cảnh tình hình mới, với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa đã đề ra 06 nhiệm vụ chủ yếu và 11 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2021, với mục tiêu cốt lõi là: Giữ vững “an ninh rừng tại gốc”, không để xảy ra các “tụ điểm”, “điểm nóng”; hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra; nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị kinh tế, xã hội, môi trường của rừng, phát huy các sản phẩm lâm nghiệp chủ lực của tỉnh; chuyển dịch nền sản xuất lâm nghiệp từ phát triển theo số lượng sang nền sản xuất gắn với chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm; phát triển lâm nghiệp bền vững, gắn sản xuất với tiêu thụ theo chuỗi giá trị sản phẩm; thúc đẩy thương mại sản phẩm lâm sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt các hoạt động bảo tồn thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nguồn lực đầu tư trong lĩnh vực Lâm nghiệp; đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT đã biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu, đóng góp quan trọng và những kết quả Chi cục Kiểm lâm đã đạt được năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo Chi cục, các phòng chuyên môn tiếp thu tối đa các ý kiến phát biểu tại hội nghị để hoàn thiện các văn bản và khẩn trương triển khai thực hiện; các kiến nghị, đề xuất cần phân loại, giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết. Để tiếp tục duy trì thương hiệu của lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa, đồng chí yêu cầu công chức, viên chức, người lao động lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa không được thỏa mãn, bằng lòng với những kết quả đã đạt được trong năm 2020; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong đó cần chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện các đề án, cơ chế chính sách trong lĩnh vực Lâm nghiệp ngay từ năm đầu tiên của giai đoạn 2021-2025; tích cực chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế lâm nghiệp; tiếp tục thực hiện tốt “2 quan điểm chỉ đạo và 7 phương châm trong điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của mọi cán bộ công chức, viên chức Kiểm lâm”; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường vai trò của lãnh đạo đơn vị mà đặc biệt là người đứng đầu; đổi mới công tác tổ chức xây dựng lực lượng, trọng tâm là làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đối cán bộ mới vào lực lượng; thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch cán bộ; kiên quyết loại ra khỏi lực lượng những cán bộ có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, vi phạm pháp luật, kỷ luật của ngành, lãnh đạo chuyên quyền, độc đoán, không có uy tín, không hoàn thành nhiệm vụ được giao; chấn chỉnh, đấu tranh, loại bỏ tư tưởng bàn lùi, che chắn, giữ an toàn, cầm chừng, phòng thủ, nhất là trong đội ngũ lãnh đạo quản lý các đơn vị; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức, người lao động.

          Trong không khí của năm mới 2021 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Chi cục trưởng và Ban Thường vụ Công đoàn Chi cục Kiểm lâm đã phát động thi đua, kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp đồng, Đoàn viên Công đoàn hăng hái thi đua, tăng cường đoàn kết, nỗ lực, cố gắng, đổi mới tư duy, tập trung sức lực, phát huy trí tuệ, sức mạnh tập thể, phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. 

Một số hình ảnh tại Hội nghị: 

 

Đồng chí Mai Hữu Phúc - Chi cục trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Cao Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Đồng chí Cao Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Đồng chí Cao Văn Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở NN&PTNT trao thưởng cho các tập thể, cá nhân

Đồng chí Đàm Văn Hùng - Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn lực lượng phát động thi đua năm 2021

 

Ký kết Giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021

Tác giả: Trương Trọng Hòa - Phòng Hành chính tổng hợp
Số lượt đọc : 1392 - Cập nhật lần cuối: 04/02/2021 02:02:38 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành