Tin tức - Sự kiện 22/06/2020:16:04:37
Tiến độ đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp
Đánh giá kết quả thực hiện 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và rà soát đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp là nhiệm vụ rất cần thiết, làm cơ sở điều chỉnh cơ cấu 3 loại rừng phù hợp quy hoạch sử dụng đất , quy hoạch khoáng sản và các quy hoạch khác có liên quan; phù hợp với tiêu chí phân loại rừng của Luật Lâm nghiệp năm 2017 và điều kiện thực tế phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Chi cục Kiểm lâm được Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh Thanh Hóa, Quyết định số 3230/QĐ-UBND ngày 29/8/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025.

 

Trên cơ sở đó, Phòng sử dụng và phát triển rừng đã tham mưu cho Chi cục Kiểm lâm, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5133/QĐ-UBND ngày 04/12/2019, giao vốn thực hiện tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 09/01/2020; đồng thời xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói tư vấn được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 14/02/2020.        Tham mưu cho Chi cục trưởng Chi cục Kiểm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT kế hoạch thực hiện số 11/KH-SNN&PTNT ngày 11/02/2020; tham mưu thành lập Ban quản lý dự án “Đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và rà soát đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp” tại Quyết định số 46/QĐ-CCKL với 18 thành viên; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và cơ chế làm việc của ban quản lý dự án. Phòng Sử dụng và PTR luôn bám sát, chủ động tham mưu cho Chi cục Trưởng, Giám đốc sở các công văn chỉ đạo để triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo đúng tiến độ.

Đến nay, đơn vị tư vấn theo hợp đồng được ký kết đã bố trí nhân lực tổ chức rà soát nội nghiệp toàn bộ diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh và diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch, số liệu và bản đồ sẽ bản giao cho các huyện để xác minh, cập nhật. Tổ chức làm việc với Lãnh đạo UBND các huyện, xã, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đại diện các chủ rừng là tổ chức của 13/27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh về chủ trương và các nội dung thực hiện theo đề cương được duyệt. Đồng thời, tổ chức thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên; số liệu, bản đồ có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế xã hội, công tác tổ chức quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, giai đoạn 2016-2020; bản đồ, số liệu quy hoạch sử dụng đất đến 2020; số liệu, bản đồ quy hoạch khoáng sản, quy hoạch du lịch và các quy hoạch khác có liên quan; công tác thực hiện Phương án chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sau điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn. Tổ chức làm việc với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để thu thập các cấp số liệu, bản đồ,... Đã phối hợp với các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện tiến hành rà soát, đối chiếu trên thực địa; tổ chức điều tra OTC, đánh giá hiện trạng rừng và đất lâm nghiệp, rà soát diện tích đất trống có cây gỗ tái sinh, rừng tự nhiên ngoài QH trên các ô tiêu chuẩn theo lô, khoảnh, tiểu khu của huyện Quan Sơn + huyện Như Thanh.

Quá trình thực hiện đã gặp phải những khó khăn, vướng mắc như: Việc lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật đấu thầu mất nhiều thời gian theo quy định, do vậy thời gian thực hiện hợp đồng với đơn vị tư vấn được rút ngắn từ 10 tháng như hồ sơ mời nhầu xuống còn 08 tháng theo quy định. Quá trình làm việc, thu thập, thông tin của đơn vị tư vấn tại một số huyện, xã được thực hiện chậm hơn so với kế hoạch dự kiến, do thời gian này một số địa phương đang tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp. Trong khi khối lượng công việc theo đề cương nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và hợp đồng đã ký kết là rất lớn, trải dài trên địa bàn rộng lớn với 27 huyện, thị xã, thành phố, tổng thời gian từ khi điều tra, đánh giá, hoàn thiện sản phẩm đến khi trình UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ vẻn vẹn có 08 tháng. Điều kiện thời tiết thất thường, nắng nóng ảnh hưởng đến việc điều tra OTC và rà soát hiện trạng rừng.

Nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới:

Tiếp tục tổ chức làm việc với Lãnh đạo UBND các huyện, xã, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn và đại diện các chủ rừng là tổ chức của 14 huyện, thị xã, thành phố còn lại về chủ trương và các nội dung thực hiện theo đề cương được duyệt. Đồng thời, tổ chức thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên; số liệu, bản đồ có liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, phát triển kinh tế xã hội, công tác tổ chức quản lý, triển khai thực hiện quy hoạch 3 loại rừng, giai đoạn 2016-2020; bản đồ, số liệu quy hoạch sử dụng đất đến 2020; số liệu, bản đồ quy hoạch khoáng sản, quy hoạch du lịch và các quy hoạch khác có liên quan; công tác thực hiện Phương án chuyển đổi rừng và đất lâm nghiệp sau điều chỉnh 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn (Dự kiến xong trước 28/6/2020). Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn, Hạt Kiểm lâm huyện, UBND các xã trên địa bàn huyện để thực hiện các nội dung rà soát, điều tra ngoại nghiệp trên địa bàn 25 huyện, thị xã, thành phố còn lại theo đúng nội dung đề cương được duyệt. Tổ chức hội nghị thống nhất số liệu đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và rà soát, đánh giá diện tích rừng tự nhiên ngoài quy hoạch lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Tổng hợp phân tích và biên tập bản đồ, lập báo cáo chuyên đề, báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, điều tra đánh giá hiện trạng rừng tự nhiên và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra số liệu nội nghiệp, bản đồ báo cáo và lấy ý kiến các Sở, ngành, UBND các huyện, đơn vị có liên quan. Chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo xong trước ngày 10 tháng 10 năm 2020, trình UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh trước 15 tháng 11 năm 2020. 

Tác giả: Lê Quang Tùng
Số lượt đọc : 181 - Cập nhật lần cuối: 22/06/2020 04:06:37 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này