Tin tức - Sự kiện 26/05/2020:13:18:51
Hạt Kiểm Lâm huyện Ngọc Lặc tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BVR, PTR&PCCCR
Thực hiện Kế hoạch số 27/KHLT/BDV-TG-VP-MTTQ-ĐTN-CCKL ngày 12/4/2017 về phối hợp chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Bảo vệ và phát triển rừng, PCCCR giai đoạn 2017-2020; Hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc đã phối hợp với các Ban ngành của huyện tham mưu cho Huyện ủy ban hành Công văn số 533-CV/HU ngày 03/5/2017, tham mưu cho UBND huyện ban hành Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 15/5/2017 về thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật BV&PTR, PCCCR. Đến nay, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về BVR, PTR&PCCCR trên địa bàn huyện Ngọc Lặc vẫn luôn được xác định là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác BVR-PCCCR.

 

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đơn vị đã chỉ đạo KLV làm việc tại địa bàn tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cấp xã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Tại các xã, KLV thường xuyên bám sát địa bàn, thôn, bản tuyên truyền bằng nhiều hình thức cho người dân hiểu được các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước và pháp luật về BVR-PRT&PCCCR.

Kết quả: đến tháng 5/2020 toàn huyện đã kiện toàn 184 tổ tuyên truyền thôn (làng) với 912 thành viên; tuyên truyền trên loa đài truyền thanh của xã, thôn 714 lần; tổ chức họp lồng gép cấp xã 8 cuộc/912 người tham gia; họp thôn được 27 cuộc/2.543 lượt người tham gia; vận động các hộ dân và 184 trưởng thôn ký cam kết BV&PTR, PCCCR . Phối hợp với MTTQ huyện, xã duy trì thực hiện Khu dân cư “3 không” tại 08 xã vùng trọng điểm có nhiều diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng. Thông qua công tác tuyên truyền, ý thức BVR của nhân dân đã được nâng lên một bước rõ rệt.

Chỉ đạo KLV làm việc tại địa bàn phối hợp với Ban phát triển rừng xã, thôn thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia trồng rừng, bảo vệ và chăm sóc tốt diện tích rừng trồng. Đến nay, toàn huyện đã trồng mới được 830 ha rừng trồng (đạt 118,57% so với Kế hoạch năm 2020), độ che phủ toàn huyện dự kiến năm 2020 đạt 39,5%./.

Tác giả: Phạm Thị Thanh Huyền
Số lượt đọc : 94 - Cập nhật lần cuối: 26/05/2020 01:05:51 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này