Xây dựng lực lượng 20/06/2019:09:11:52
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch thi đua 6 tháng cuối năm 2019
Năm 2019 Chi cục tiếp tục duy trì phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chịnh trị. Phát huy những kết quả đạt được trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2019 Chi cục kiểm lâm Chỉ đạo toàn ngành thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau:

Một là:  Bám sát nội dung kế hoạch số 02/KH-CCKL ngày 07/01/2019 của Chi cục về thực hiện công tác thi đua năm 2019; Công văn số 14/CCKL-TCXDLL, ngày 10/01/2019 về việc phát động thi đua năm 2019. Cụm trưởng các Cụm thi đua năm 2019 tổng hợp đánh giá kết quả đạt được công tác TĐKT 6 tháng đầu năm 2019; xây dựng kế hoạch hoạt động và kiểm tra các đơn vị trong Cụm 6 tháng cuối năm 2019, đồng thời tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động của Cụm trong 6 tháng đầu năm 2019 về Chi cục trước ngày 10/7/2019.

Hai là. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ công tác thi đua, bám sát chương trình, kế hoạch thi đua của Chi cục, của Cụm, các Phòng chuyên môn, các đơn vị cơ sở tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua chuyên đề do Chi cục trưởng và BTV Công đoàn phát động; tiếp tục tổ chức thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2183/UBND-THKH ngày 27/02/2019 về phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 tỉnh Thanh Hóa.

Ba là. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị: Tiếp tục duy trì làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện Chỉ thị số 13-CT-TW, ngày 12/01/2017 của Ban bí thư TW Đảng; chỉ đạo tổ chức, thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các Chương trình, Kế hoạch phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BVR, PCCCR; Phương án bảo vệ rừng; quản lý gỗ làm nhà, quản lý cưa xăng, súng săn; thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, các kế hoạch phối hợp lực lượng trong đấu tranh chống buôn lậu lâm sản trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ với các đơn vị, lực lượng chức năng; duy trì và nâng cao tính ổn định, bền vững ANR tại gốc, thực hiện đồng bộ các giải pháp PCCCR; hoàn thành vượt mức kế hoạch trồng rừng; triển khai thực hiện tốt công tác BTTN; nâng cao chất lượng công tác theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp.

Bốn là. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 202. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Việt Nam gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Năm là. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ của CC, VC, LĐHĐ, triển khai tổ chức thực hiện, chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Chi cục trưởng tại Công văn số 212/CCKL-TCXDLL ngày 21/5/2019 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm tác phong, lề lối làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ, tiêu cực, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; chú trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Sáu là. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các nội dung đánh giá theo “Tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Chi cục”, ban hành kèm theo Quyết định số 101/QĐ-CCKL ngày 26/03/2019 của Chi cục, các phòng chuyên môn tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Chi cục kiểm tra, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp cụ thể việc thực hiện các nhiệm vụ của từng đơn vị cơ sở, cuối năm đánh giá kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Chi cục phụ trách, làm cơ sở cho các Cụm thi đua đánh giá bình xét thi đua cuối năm./.

 

Tác giả: Trần Ngọc Thông
Số lượt đọc : 1710 - Cập nhật lần cuối: 20/06/2019 09:06:52 AM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
KHAI BÁO Y TẾ
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này
Văn bản đã phát hành