Tin tức - Sự kiện 07/08/2018:15:42:30
Tăng cường công tác kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thi 13-CT/TW tại huyện Quan Hóa
Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 13-CT/TW); Chương trình công tác số 47-CTr/HU ngày 15/01/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa về công tác kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2018; Quyết định số 481-QĐ/HU ngày 13/6/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Hóa về việc kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW.

Trong thời gian 01 tháng (từ ngày 01/7/2018 đến 31/7/2018), Huyện ủy Quan Hóa đã tổ chức kiểm tra Đảng ủy xã Hiền Kiệt, Nam Động, Phú Xuân, Trung Thành việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW. Tham gia đoàn kiểm tra có Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Hạt Kiểm lâm huyện Quan Hóa và các tổ chức, đoàn thể trên địa bàn huyện Quan Hóa. Đoàn kiểm tra tập trung vào các nội dung như: Công tác tổ chức quán triệt Chỉ thị 13-CT/TW, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện của Đảng ủy, UBND xã trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (QLBV&PTR); việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện pháp luật, chính sách, chế độ của Nhà nước về quản lý, bảo vệ, khai thác rừng trên địa bàn xã; các văn bản chỉ đạo đã ban hành. Trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp. Việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm theo Kế hoạch số 46-KH/HU ngày 16/3/2017 của Huyện Ủy; Thông báo số 19/TB-UBND ngày 23/02/2018 của UBND huyện và Chỉ thị 13-CT/HU ngày 22/02/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Kết quả kiểm tra 04 xã trọng điểm về an ninh rừng (gồm: Đảng ủy xã Hiền Kiệt, Nam Xuân, Phú Xuân, Trung Thành) và báo cáo kết quả tự kiểm tra của Đảng ủy 14 xã/thị trấn còn lại của huyện Quan Hóa, cho thấy việc triển khai thực hiện của cấp ủy cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác QLBV&PTR rất quyết liệt, trong đó, trọng tâm là nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác QLBV&PTR. Đồng thời, làm rõ và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm những tồn tại, hạn chế, sai phạm. Từ đó tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của cấp ủy cơ sở.

Một số hình ảnh kiểm tra Đảng ủy xã Hiền Kiệt, Nam Động,huyện Quan Hóa

Đồng chí Lê Bá Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và đoàn công tác kiểm tra tại Chi bộ Bản Bất và Đảng ủy xã Nam Động, huyện Quan Hóa

 

Đoàn công tác của Huyện ủy Quan Hóa kiểm tra tại Chi bộ Bản Ho và Đảng ủy xã Hiền Kiệt, huyện Quan Hóa 

Tác giả: Lê Văn Sơn
Số lượt đọc : 286 - Cập nhật lần cuối: 07/08/2018 03:08:30 PM
 
Gửi Email Phản hồi  In tin


LỊCH CÔNG TÁC
VĂN BẢN LIÊN QUAN KIỂM LÂM
Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
Chính Phủ Nước CHXHCN Việt Nam
Bộ Nông nghiệp & PTNN
Cục Kiểm lâm
UBND tỉnh Thanh Hóa
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa
Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa
WEBSITE LIÊN KẾT
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
Bản quyền thuộc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa
Địa chỉ: Số 03 Đường Hạc Thành, Thành phố Thanh Hoá. Điện thoại: (037) 3.852.243
® Ghi rõ nguồn "Kiểm Lâm Thanh Hóa" khi phát hành lại thông tin từ Website này